Wij bieden de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering aan van diverse verzekeraars zoals Chubb, Hiscox, CNA Hardy en Zurich. Hierdoor kunnen we naast uitstekende voorwaarden ook een scherpe premie bieden. 

Op 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Zo hebben wij al een complete dekking tot een verzekerd bedrag van € 250.000,- voor € 245,- per jaar. 

Wij helpen graag bij het opstellen van de juiste dekking. Door huidige veranderingen in onze samenleving, agressiever claimgedrag en de invoering van de antimisbruikwetgeving is een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders en commissarissen, ook voor het midden en klein bedrijf, geen overbodige luxe meer. 

De bestuurder is belast met de dagelijkse leiding en vertegenwoordigt de rechtspersoon in rechte. De bestuurder, commissaris of beleidsbepaler van een bedrijf is automatisch en onbeperkt persoonlijk aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit aantoonbaar onbehoorlijk bestuur. 

Wist u bijvoorbeeld dat bestuurders medeverantwoordelijk zijn voor het handelen en nalaten van hun medebestuurders? Ook bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen lopen het risico aangesproken te worden voor door derden geleden schade. Daarom hebben wij maatwerk oplossingen voor:

  • Stichtingen;
  • Verenigingen;
  • Voor bestuurders en commissarissen van de B.V. of N.V. actief in het midden en klein bedrijf; 
  • Vereniging van Eigenaren (VvE). Bij de VvE is de hoofdelijke aansprakelijkheid van de leden (appartementseigenaren) naast de aansprakelijkheid van de bestuurder en vereniging zelf uniek.

Bij een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering gaat het niet om beroepsfouten, maar om aanspraken die voortkomen uit handelen of nalaten van bestuurders, commissarissen en toezichthouders. In beginsel spelen de door het bedrijf uitgevoerde activiteiten hierbij geen rol.

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beschermt dan ook primair het privévermogen van de bestuurders en niet het vermogen van de verzekerde rechtspersoon.

Iedere bestuurder is (mede)verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van zijn medebestuurders. En, zoals gezegd, staat het privévermogen op het spel! Een bestuursfunctie bij bijvoorbeeld de plaatselijke voetbalvereniging of de hockeyclub kan dus ineens een groot financieel risico betekenen.

Vraag een offerte bij ons aan of neem contact op via 020-4360436. 

Stap 1: Vraag een offerte aan

 

 

Subcategorieën