Hier vindt u interessante en/of belangrijke downloads en links naarv o.a. het waarborgfonds.

Schade Formulieren Motorvoertuigen:

Online melden van schade bij;

  • Online indienen van claim bij het waarborgfonds: Klik hier voor de link.

Schade Algemeen:

Getuigenverklaringen:

Schade verhaal:

  • Stichting Processen Verbaal  Meer info over het opvragen van het proces-verbaal voor bijvoorbeeld het verhalen van  schade op de tegenpartij.  Let op! uitsluitend voor aanrijdingen en aanvaringen. 

Afstandsverklaring:

Machtigingsformulier rechtsbijstandverzekering