Wij hebben de voordeligste Praalwagenverzekering bij deelname aan meerdere optochten: bij deelname aan 3 of meer optochten is de premie in totaal € 353,93 incl. alle kosten.

U kunt via Bokhorst Verzekeringen online een aanvraag doen voor de Praalwagenverzekering. Wij stellen dan een passende offerte op;

Carnaval:

 • 2020 23 t/m 25 februari 2020 zondag t/m dinsdag
  2021 14 t/m 16 februari 2021 zondag t/m dinsdag


Praalwagenverzekering Carnavalswagen Optochten bokhorst Verzekeringen 
 

Een WA-dekking voor de praalwagen én het trekkende voertuig en een ongevallenverzekering voor de deelnemers die met de verzekerde praalwagen meerijden.

U bent verzekerd van één groot feest!

Wij kregen afgelopen jaar naar aanleiding van het ongeval in Bunnik veel vragen over hoe het zit met de dekking voor en na de optocht. De WA dekking voor de praalwagen of het trekkende voertuig is reeds actief indien er sprake is van het rijden binnen een redellijke straal van de plaats van de optocht en het vervoer valt binnen de perioden van 1 dag voor of 1 dag na de optocht. Als redelijk houden we 15 kilometer aan. Meer is mogelijk, maar dan maken we daar een aparte aantekening van. Het maakt daarbij niet uit dat de meerijders tijdens de optocht, zich alvast op de wagen bevinden. Uiteraad moet er wel aan de voorwaarden worden voldaan zoals die zijn opgenomen bij de polis. 

Er zijn verschillende mogelijkheden:

1: Particulier of vereniging: Met meerdere optochten per jaar? 

Wij verzekeren de Corso/Praalwagen doorlopend voor een premie van € 287,50,- per jaar. ( incl. belasting en kosten € 353,93) Dekking: alleen WA.

 • Er is dekking voor alle georganiseerde optochten en de deelname aan ons is doorgegeven!
 • Ook in Belgie en Duitsland. 

2: Particulier of vereniging: voor 1 of maximaal 2  "losse" optocht(en)?
Wij verzekeren de Corso/Praalwagen voor een premie van € 127,50,- per optocht. ( incl. belasting en kosten € 172,43 )

 • Dekking WA / Alleen startend in Nederland. 
 • Daarnaast is het mogelijk de meerijdende personen tegen ongevallen te verzekeren. Er is dan dekking voor overlijden, invaliditeit en dokterskosten. Er is dekking voor 10 personen (bij meer dan 10 personen wordt de uitkering naar rato verdeeld) en er zijn verschillende verzekerde bedragen mogelijk. Al vanaf 31,25 euro per object per optocht heeft u een aanvullende dekking.
 • Download: Brochure De Vereende en Bokhorst Verzekeringen Praalwagenverzekering

3: Collectieve dekking voor de praalwagens via de organisatie?

 Wij bieden een maatwerk oplossing om alle deelnemende praalwagens via de organisatie te verzekeren. De organisatie kan contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken. 


Vragen over de mogelijkheden of direct aanvragen: bel ons op 020 - 436 0 436.

 

Voor wie

Deze verzekering is bestemd voor:

 1. U bent eigenaar van een tractor of vrachtwagen die als praalwagen of als trekker van een praalwagen wordt gebruikt.
 2. U bouwt zelf of met een groep een praalwagen
 3. U organiseert als vereniging een optocht met praal / corsowagens

Wat kunt u verzekeren

De Pluspunten van de Corso / Praalwagenverzekering op een rij:

• WA-dekking voor praalwagen én trekkend voertuig
• Ongevallendekking voor meerijders bij te sluiten, meerdere combinaties mogelijk bij optie 3.
• Dekking vangt al één dag voor de optocht aan en eindigt één dag na de optocht bij optie 3. 
• Verenigingen kunnen alle deelnemers aan hun optocht op één polis verzekeren

LET OP! Wij maken geen onderscheid tussen een praalwagen en een platte kar, maar er zijn wel extra eisen indien er naast de bestuurder nog meer mensen op het voertuig bevinden;

 • De praalwagen/platte kar moet rondom voorzien zijn van een stevige omheining, afzetting of hek van minimaal 1,20 hoog, die nagelvast aan de kar moet zijn gemonteerd of in het geval de omheining ontbreekt,  zij op een goede manier gezekerd zijn aan de wagen.
 • De bestuurder moet minimaal 18 jaar oud zijn en in bezit zijn van het wettelijk voorgeschreven rijbewijs voor het (trekkende) voertuig. 

Praalwagen of platte kar

Praalwagen 
Onder een praalwagen verstaan wij een aanhangwagen of motorrijtuig, dat is opgetuigd en wordt gebruikt als kijkobject tijdens een optocht. Hier kunnen ook personen op staan. Een praalwagen kan zelfstandig rijden of getrokken worden door een motorrijtuig, dat in dat geval eveneens onder de dekking valt.

Platte kar 
Onder een platte kar wordt een aanhangwagen verstaan die wordt gebruikt voor het vervoeren van personen tijdens een feestelijke rondrit of tijdens een in- of optocht. Een platte kar rijdt nooit zelfstandig en wordt getrokken door een motorrijtuig. 

Een platte kar kan uitsluitend verzekerd worden als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De bestuurder van het voertuig waarmee de platte kar getrokken wordt, moet in het bezit zijn van het wettelijk voorgeschreven rijbewijs voor het (trekkende) voertuig.
 • De platte kar dient voorzien te zijn van een omheining, die nagelvast verankerd is aan de platte kar, en welke een hoogte heeft van tenminste 1.20 meter.
 • Zie ook: Kampioensfeest op de platte kar. 

Premie

Optie 1

Wij verzekeren de Corso/Praalwagen doorlopend voor een premie van € 287,50,- per jaar. ( incl. belasting en kosten € 353,93) Dekking: alleen WA.

Er is dekking voor alle georganiseerde optochten en de deelname aan ons is doorgegeven!
Ook in Belgie en Duitsland.

Optie 2

 • Wij verzekeren de Corso/Praalwagen voor een premie van € 127,50,- per optocht. ( incl. belasting en kosten € 172,43 )
 • Ongevallendekking per object/optocht: Combinatie 1 € 31,25 | Combinatie 2 € 62,50

Alleen mogelijk bij optie 2

Met de ongevallendekking op de Praalwagenverzekering bent u verzekerd voor ongevallen die personen die meerijden overkomen. De verzekering biedt dekking aan maximaal 10 personen. Rijden er meer dan 10 personen mee? Dan wordt de dekking naar rato aangepast. U heeft de keuze uit twee combinaties:

De verzekerde bedragen luiden per persoon:
Combinatie 1:  € 31,25,- per object per optocht.
A Overlijden € 10.000 per gebeurtenis
B Blijvende algehele invaliditeit € 20.000 per gebeurtenis
D Dokterskosten (subsidiair) € 1.000 per gebeurtenis

Combinatie 2: € 62,50,- per object per optocht.
A Overlijden € 20.000 per gebeurtenis
B Blijvende algehele invaliditeit € 40.000 per gebeurtenis
D Dokterskosten (subsidiair) € 2.000 per gebeurtenis

 • Premie is excl. 21 % assurantiebelasting.
 • U betaalt geen assurantiebelasting over de ongevallenpremie

Optie 4

WA dekking voor de tractor is bij ons per jaar vanaf € 125,- voor € 0,- Afhankelijk van de maatschappij / per optocht krijgt u een aanvullende WA dekking tijdens deelname aan georganiseerde optochten voor € 0,- of € 40,- . Wel moet deze activiteit bij ons zijn aangemeld. Wij maken dan een aantekening. Dekking: alleen WA

Clausule op polis

Clausule blad bij optie 2

Clausule praalwagen (motorrijtuig) In aanvulling en/of afwijking van hetgeen in de polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering staat vermeld geldt het onderstaande:

Deze verzekering geldt in: - Nederland; - België; - Duitsland. Begint de optocht niet in Nederland? Of eindigt de optocht niet in Nederland? Dan geldt deze verzekering niet.

Deze verzekering geldt: - Tijdens de optocht die plaats vindt op de datum en in de plaats die op de polis vermeld staat. - Gedurende de rit van de stalling naar het startpunt van de optocht. Indien deze rit 1 dag vóór de optocht is dan geldt deze verzekering ook. - Gedurende de rit van het eindpunt van de optocht naar de Stalling. Indien die rit 1 dag na de optocht is dan geldt deze verzekering ook.

Belangrijk Omdat de veiligheid tijdens de optocht in een ieders belang is, stellen wij een aantal eisen waaraan de praalwagen en de bestuurder moeten voldoen.

1 of meer personen op de praalwagen/platte kar

Indien er zich 1 of meer personen (exclusief de bestuurder) op de praalwagen/platte kar bevinden dient aan de volgende eisen voldaan te worden: - De personen (niet zijnde de bestuurder) die zich op de praalwagen/platte kar bevinden dienen achter een omheining te staan of op een deugdelijke wijze gezekerd te zijn aan het object. De omheining dient minimaal 1,20 M hoog te zijn en nagelvast aan het object gemonteerd te zijn. - De bestuurder dient in het bezit te zijn van rijbewijs categorie B+E.

Technische deugdelijkheid

Heeft het motorrijtuig een kenteken? Dan moet het motorrijtuig APK goedgekeurd zijn (zie www.apk.nl). Heeft het motorrijtuig geen kenteken? En het is geen tractor? Dan geldt de verzekering alleen indien: - voor het motorrijtuig een verklaring van technische deugdelijkheid is afgegeven; - die verklaring is afgegeven door een erkend garagebedrijf; - die verklaring op de dag van de optocht(en) geldig is; - de verklaring niet ouder is dan 3 maanden op de dag van de optocht.

Verklaring van technische deugdelijkheid

De volgende onderdelen moeten gecontroleerd worden: - carrosserie /chassisraam en frame; - motor inclusief brandstof- en uitlaatsysteem; - krachtoverbrenging; - assen en ophanging; - stuurinrichting; - reminrichting; - verbinding tussen motorrijtuig en aanhangwagen (alleen als er met een aanhangwagen wordt gereden).

{ WAM dekking }

De WAM (Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen) is van toepassing voor alle motorrijtuigen die zich op WAM-plichtig gebied bevinden, de openbare weg.

Een deelnemend motorrijtuig aan een optocht, bijvoorbeeld een praalwagen die meerijdt in een carnavalsoptocht, moet verzekerd zijn voor het WAM-risico.

Zo’n deelnemend motorrijtuig is vaak een tractor, een vrachtwagen (de trekker met oplegger), een ex-SRV wagen. Of een personen- of bestelauto met aanhanger.

Vaak zijn deze motorrijtuigen al verzekerd bij een reguliere verzekeraar, maar de kans is aanwezig dat die verzekeraar een uitsluiting in de polisvoorwaarden heeft opgenomen voor deelname aan (carnavals-)optochten. Of, in het geval van bijvoorbeeld een ex-SRV wagen, het motorrijtuig is niet gekentekend en ook niet verzekerd.

De WAM-dekking op een praalwagenverzekering verleent dekking voor schade die de bestuurder van een praalwagen toebrengt aan een ander. De bestuurder moet dan wél voor deze schade aansprakelijk zijn. Enkele voorbeelden zijn:

 • De bestuurder van de praalwagen kan, zonder aanleiding, een plotselinge stuur- of rembeweging maken waardoor mensen die zich op de praalwagen bevinden (er van af) vallen en hierbij letsel oplopen;
 • De bestuurder van de praalwagen kan een aanrijding veroorzaken met een ander motorrijtuig of met een persoon. Bijvoorbeeld met een geparkeerd staande auto op het parcours van de optocht. Of met een toeschouwer die op de hoek van de straat naar de optocht staat te kijken en waarbij de bestuurder van de praalwagen de bocht te nauw neemt en de toeschouwer aanrijdt;
 • De opbouw van de praalwagen kan, door een ondeugdelijke montage, losraken van de praalwagen en hierbij schade veroorzaken aan andere deelnemers, mensen op de praalwagen of aan toeschouwers langs de kant van de weg.

Bron: De Vereende

 

Vraag direct aan