Wij hebben de voordeligste Praalwagenverzekering bij deelname aan meerdere optochten: bij deelname aan 3 of meer optochten is de premie in totaal € 308,55 incl. alle kosten.

U kunt via Bokhorst Verzekeringen online een aanvraag doen voor de Praalwagenverzekering. Wij stellen dan een passende offerte op;

Carnaval:

 • 2017: Zaterdag 25 februari 2017 t/m dinsdag 28 februari 2017 
 • 2018: Zaterdag 10 februari 2018 t/m dinsdag 13 februari 2018


Praalwagenverzekering Carnavalswagen Optochten bokhorst Verzekeringen 
 

Een WA-dekking voor de praalwagen én het trekkende voertuig en een ongevallenverzekering voor de deelnemers die met de verzekerde praalwagen meerijden.

U bent verzekerd van één groot feest!

Wij krijgen naar aanleiding van het recente ongeval in Bunnik veel vragen over hoe het zit met de dekking voor en na de optocht. De WA dekking voor de praalwagen of het trekkende voertuig is reeds actief indien er sprake is van het rijden binnen een redellijke straal van de plaats van de optocht en het vervoer valt binnen de perioden van 1 dag voor of 1 dag na de optocht. Als redelijk houden we 15 kilometer aan. Meer is mogelijk, maar dan maken we daar een aparte aantekening van. Het maakt daarbij niet uit dat de meerijders tijdens de optocht, zich alvast op de wagen bevinden. Uiteraad moet er wel aan de voorwaarden worden voldaan zoals die zijn opgenomen bij de polis. 

Er zijn verschillende mogelijkheden:

1: Particulier: Praalwagen getrokken door eigen tractor?
Verzeker de WA voor de tractor bij ons vanaf €125,- en per aangemelde optocht heeft u een aanvullende WA dekking voor het meerijden in de optocht / trekken van de Corso/Praalwagen. 
Premie is excl. 21% assurantiebelasting. Zo bent u het gehele jaar goed verzekerd en kunt u per optocht een aanvullende dekking aanvragen. Dekking: alleen WA

2: Vereniging: Met meerdere optochten per jaar?
Wij verzekeren de Corso/Praalwagen doorlopend voor een premie van € 250,- per jaar. ( incl. belasting en kosten € 308,55) Dekking: alleen WA.

3: Particulier of vereniging: Zelf rijdende praalwagen of getrokken door tractor voor 1 of 2  "losse" optocht(en)?
Wij verzekeren de Corso/Praalwagen voor een premie van € 90,-  ( incl. belasting en kosten € 127,05 ) per optocht. 
Dekking WA met optie: ongevallen in/opzittende.

4: Vereniging / Organisatie dekking voor het complete evenement. Maatwerk oplossing voor aansprakelijkheid van de organisatie en deelnemers incl. praalwagens die deelnemen.  


Vragen over de mogelijkheden of direct aanvragen: bel ons op 020 - 436 0 436.

 

Voor wie

Deze verzekering is bestemd voor:

 1. U bent eigenaar van een tractor of vrachtwagen die als praalwagen of als trekker van een praalwagen wordt gebruikt.
 2. U bouwt zelf of met een groep een praalwagen
 3. U organiseert als vereniging een optocht met praal / corsowagens

Wat kunt u verzekeren

De Pluspunten van de Corso / Praalwagenverzekering op een rij:

• WA-dekking voor praalwagen én trekkend voertuig
• Ongevallendekking voor meerijders bij te sluiten, meerdere combinaties mogelijk bij optie 3.
• Dekking vangt al één dag voor de optocht aan en eindigt één dag na de optocht bij optie 3. 
• Verenigingen kunnen alle deelnemers aan hun optocht op één polis verzekeren

LET OP! Wij maken geen onderscheid tussen een praalwagen en een platte kar, maar er zijn wel extra eisen indien er naast de bestuurder nog meer mensen op het voertuig bevinden;

 • De praalwagen/platte kar moet rondom voorzien zijn van een stevige omheining, afzetting of hek van minimaal 1,20 hoog, die nagelvast aan de kar moet zijn gemonteerd of in het geval de omheining ontbreekt,  zij op een goede manier gezekerd zijn aan de wagen.
 • De bestuurder moet minimaal 18 jaar oud zijn en in bezit zijn van het wettelijk voorgeschreven rijbewijs voor het (trekkende) voertuig. 

Praalwagen of platte kar

Praalwagen 
Onder een praalwagen verstaan wij een aanhangwagen of motorrijtuig, dat is opgetuigd en wordt gebruikt als kijkobject tijdens een optocht. Hier kunnen ook personen op staan. Een praalwagen kan zelfstandig rijden of getrokken worden door een motorrijtuig, dat in dat geval eveneens onder de dekking valt.

Platte kar 
Onder een platte kar wordt een aanhangwagen verstaan die wordt gebruikt voor het vervoeren van personen tijdens een feestelijke rondrit of tijdens een in- of optocht. Een platte kar rijdt nooit zelfstandig en wordt getrokken door een motorrijtuig. 

Een platte kar kan uitsluitend verzekerd worden als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De bestuurder van het voertuig waarmee de platte kar getrokken wordt, moet in het bezit zijn van het wettelijk voorgeschreven rijbewijs voor het (trekkende) voertuig.
 • De platte kar dient voorzien te zijn van een omheining, die nagelvast verankerd is aan de platte kar, en welke een hoogte heeft van tenminste 1.20 meter.

Premie

Optie 1

WA dekking voor de tractor is bij onsper jaar vanaf € 125,- en zonder extra premie krijgt u een aanvullende WA dekking tijdens deelnamen aan georganiseerde optochten. Wel moet deze activiteit bij ons zijn aangemeld. Wij maken dan een aantekening.  Dekking: alleen WA

Optie 2

Doorlopend WA dekking voor een premie van € 250,- per jaar. Dekking: alleen WA. / Gehele jaar dekking!

Reeds lopende polissen worden voortgezet voor € 150,- per jaar. 

Optie 3

 • Aansprakelijkheid per object/optocht € 90,- 
 • Ongevallendekking per object/optocht: Combinatie 1 € 25,-  | Combinatie 2 € 50.- 

Alleen mogelijk bij optie 3

Met de ongevallendekking op de Praalwagenverzekering bent u verzekerd voor ongevallen die personen die meerijden overkomen. De verzekering biedt dekking aan maximaal 10 personen. Rijden er meer dan 10 personen mee? Dan wordt de dekking naar rato aangepast. U heeft de keuze uit twee combinaties:

De verzekerde bedragen luiden per persoon:
Combinatie 1:  € 25,- per object per optocht.
A Overlijden € 10.000 per gebeurtenis
B Blijvende algehele invaliditeit € 20.000 per gebeurtenis
D Dokterskosten (subsidiair) € 1.000 per gebeurtenis

Combinatie 2: € 50,- per object per optocht.
A Overlijden € 20.000 per gebeurtenis
B Blijvende algehele invaliditeit € 40.000 per gebeurtenis
D Dokterskosten (subsidiair) € 2.000 per gebeurtenis

 • Premie is excl. 21 % assurantiebelasting.
 • U betaalt geen assurantiebelasting over de ongevallenpremie

Clausule op polis

Clausule blad bij optie 3

Clausule praalwagen (motorrijtuig) In aanvulling en/of afwijking van hetgeen in de polisvoorwaarden Motorrijtuigverzekering staat vermeld geldt het onderstaande:

Deze verzekering geldt in: - Nederland; - België; - Duitsland. Begint de optocht niet in Nederland? Of eindigt de optocht niet in Nederland? Dan geldt deze verzekering niet.

Deze verzekering geldt: - Tijdens de optocht die plaats vindt op de datum en in de plaats die op de polis vermeld staat. - Gedurende de rit van de stalling naar het startpunt van de optocht. Indien deze rit 1 dag vóór de optocht is dan geldt deze verzekering ook. - Gedurende de rit van het eindpunt van de optocht naar de Stalling. Indien die rit 1 dag na de optocht is dan geldt deze verzekering ook.

Belangrijk Omdat de veiligheid tijdens de optocht in een ieders belang is, stellen wij een aantal eisen waaraan de praalwagen en de bestuurder moeten voldoen.

1 of meer personen op de praalwagen/platte kar

Indien er zich 1 of meer personen (exclusief de bestuurder) op de praalwagen/platte kar bevinden dient aan de volgende eisen voldaan te worden: - De personen (niet zijnde de bestuurder) die zich op de praalwagen/platte kar bevinden dienen achter een omheining te staan of op een deugdelijke wijze gezekerd te zijn aan het object. De omheining dient minimaal 1,20 M hoog te zijn en nagelvast aan het object gemonteerd te zijn. - De bestuurder dient in het bezit te zijn van rijbewijs categorie B+E.

Technische deugdelijkheid

Heeft het motorrijtuig een kenteken? Dan moet het motorrijtuig APK goedgekeurd zijn (zie www.apk.nl). Heeft het motorrijtuig geen kenteken? En het is geen tractor? Dan geldt de verzekering alleen indien: - voor het motorrijtuig een verklaring van technische deugdelijkheid is afgegeven; - die verklaring is afgegeven door een erkend garagebedrijf; - die verklaring op de dag van de optocht(en) geldig is; - de verklaring niet ouder is dan 3 maanden op de dag van de optocht.

Verklaring van technische deugdelijkheid

De volgende onderdelen moeten gecontroleerd worden: - carrosserie /chassisraam en frame; - motor inclusief brandstof- en uitlaatsysteem; - krachtoverbrenging; - assen en ophanging; - stuurinrichting; - reminrichting; - verbinding tussen motorrijtuig en aanhangwagen (alleen als er met een aanhangwagen wordt gereden).

 

 

Vraag online een offerte aan

Carnaval 2017 praalwagenverzekering