Samenwerking FEN & Bokhorst Verzekeringen: De oplossing voor een bestuurdersaansprakelijkheid verzekering

door | 10 nov 2023 | Hobby & Recreatie, Nieuws berichten zakelijk

Sinds de invoering van de WBTR op 1 juli 2021 is het nog makkelijker geworden bestuurders hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor onbehoorlijk bestuur. Belangrijk om te weten: de bestuurder is zelf verantwoordelijk om deze verzekering af te sluiten en de vrijwilligersverzekering vanuit de gemeente dekt de bestuurdersaansprakelijkheid vaak niet.

Om de FEN tegemoet te komen, is een samenwerking met Bokhorst Verzekeringen aangegaan. Door deze samenwerking kunnen leden van de FEN gebruikmaken van verzekeringen met scherpe premies en gunstige dekkingen. Via deze flyer attenderen wij jullie op de verzekering voor de aansprakelijkheid van bestuurders.

Waarom een bestuurdersaansprakelijkheid verzekering? Wanneer een verzekerde met een claim wordt geconfronteerd begeleidt de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering hem, neemt de (gerechtelijke) procedure uit handen en vergoedt de schade. De verzekering biedt ook dekking voor verweer kosten. De kosten van (juridisch) verweer tegen een claim kunnen namelijk hoog oplopen. Want ook al is de claim ongegrond, de bestuurder zal zich toch moeten verweren.

Wanneer kan een bestuurder aansprakelijk worden gesteld?

Bijvoorbeeld bij:
• het niet bijhouden van een behoorlijke administratie en boekhouding;
• het niet behoorlijk vervullen van zijn taak, (mede) leidend tot een faillissement;
• het niet afsluiten van de gebruikelijke verzekeringen;
• het nemen van beslissingen met financiële gevolgen zonder een goede zekerheidsstelling;
• het door een bestuurder niet verstrekken van (de juiste) informatie aan een toezichthouder.

Ook komt het steeds vaker voor dat er claims worden ingediend in verband met schending van duurzaamheid of schending van privacy

We bleken hoofdelijk aansprakelijk te zijn

De bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is vaak lastig te verzekeren, vooral voor kleinere stichtingen en verenigingen. Wij hebben hier de oplossing voor! Wij hebben oplossingen voor bestuurders van stichtingen en verenigingen van groot en klein; Of je nu een jaaromzet tot € 500.000 hebt of een jaaromzet boven de 5 miljoen euro!

 

Jeffrey
Mart
De Federatie Europese Narren is enige tijd geleden naar ons toegekomen met een probleem, namelijk dat zij een betaalbare oplossing wilden voor de bestuurdersaansprakelijkheid voor carnavalsverenigingen. Na een grondig zoektocht hebben wij een passende oplossing gevonden. Hierdoor kunnen de bestuurders van de vereniging profiteren van een riante dekking voor de aansprakelijkheid, waar een premie tegenover staat die past bij het te verzekeren risico.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *