Wij verzekeren moeilijk te verzekeren risico's van bedrijven, stichtingen en verenigingen.

Bij een verzekering is uiteindelijk het doel dat de benadeelde aanspraak kan maken op vergoeding van zijn schade indien deze niet vallen onder het gebruikelijke ondernemersrisico of te groot zijn om zelf te kunnen dragen cq via preventie goed zijn te voorkomen. Vanuit deze gedachte is het dus van groot belang dat elke ondernemer / onderneming zijn risico's kan verzekeren.

Verzekeren is in deze gevallen dus maatwerk. Het opstellen van de dekkingsvoorwaarden en het berekenen van de premie is dus geen standaard van de plank product. Samen met u en de specialisten van de verzekeraars bekijken we de mogelijkheden zodat het juiste risiconiveau kan worden ingeschat waarop uiteindelijk de premie zal worden bepaald. 

Zo hebben wij mogelijkheden een verzekering aan te bieden indien:

 • Eerdere verzekeringen zijn beëindigd / geroyeerd in verband met fraude, wanbetaling, faillissement of hoog schadeverloop.
 • Innovatieve ondernemers/bedrijven waarbij nog geen of onvoldoende ervaringscijfers bestaan voor het schaderisico.
 • Risico's waarbij de kans op schade als groot ( te groot ) wordt ingeschat.
 • Uitsluiting door een maatschappij op basis van de bedrijfsactiviteit. Denk aan o.a. een wapenwinkel, growshop, etc.

 

Nadat wij de aanvraag hebben ontvangen en besproken gaan we op basis van de beschikbare gegevens en onze ervaring(en) het contact leggen met de maatschappij(en) waar wij mogelijkheden zien het risico verzekerd te krijgen.

Omdat er al veel ervaring is met een aantal specifieke branches/bedrijven zijn deze in de basis alvast uitgewerkt. In overleg kunnen we vervolgens bepaalde zaken nog specifiek aanpassen aan de wensen en mogelijkheden.

Als aanvulling op deze verzekering hebben wij ook mogelijkheden voor:

 1. Inventaris en goederenverzekering / Gebouwenverzekeringen / VvE Opstalverzekering

Veel door ons afgesloten verzekering zijn voor:

 • Aannemers Grondbouw \ Aannemers (bouw) excl. onderaannemers \ Afbouwbedrijven \ Klussenbedrijven
 • Werktuigkundige installatiebedrijven \ Electrotechnische installatiebedrijven
 • Detailhandel, horeca en ambachten
 • Schoonmaakbedrijven en Schoonmaakbedrijven + Gevelreiniging
 • Sport en Ontspanning / clubgebouwen
 • Winkels met bijzonder assortiment evt. incl. voorraad webshop

Bel voor meer info en overleg: 020 - 436 0 436 / info@bokhorstverzekeringen.nl

Kijk ook op: www.2ekanverzekeringen.nl 

2eKans Logo Variant3 Square 350 350