Welkom bij Terugnaarhuis.nl een initiatief van Bokhorst Verzekeringen.nl

Online alles regelen omdat het makkelijk en voordelig is. Persoonlijk advies en hulp zodra dat wenselijk is.  Dat is verzekeren anno nu. 

Het bieden van gemak & eenvoud in combinatie met de persoonlijke benadering zijn de belangrijkste pijlers onder het bedrijf. In deze tijd van steeds groter is beter......( lees; onpersoonlijk, onbereikbaar,etc. ) wil Terugnaarhuis.nl / Bokhorst Verzekeringen voor u een partner zijn waarop u kunt vertrouwen en bouwen.

Lees alles over ons:

Wat kan je van ons verwachten

Wij zijn:

 • Onafhankelijk tussenpersoon in schade & uitvaartverzekeringen. 
 • Zelfstandig. Geen andere financieele onderneming of verzekeraar heeft een belang in ons bedrijf.
 • Voor de verzorging van de internationale uitvaart werken wij nauw samen met Monuta Uitvaartzorg & Verzekeringen

Wij bieden:

 • Online verzekeringen aan met de mogelijkheid deze zelf te vergelijken op prijs en kwaliteit en deze direct af te sluiten.
 • 10 jaar ervaring in internationale uitvaartverzekeringen
 • Beheer van uw polis(en) o.a. wijzigingen, indexatie, uitkering
 • Persoonlijk contact voor hulp & advies via de telefoon, mail of de webcam of bij ons op kantoor.
 • Maatwerk omdat je niet standaard bent, maar bijzonder!
 • De website is optimaal; zowel via de mobiel, tablet of PC beschibaar / 24/7 om u te helpen waar nodig. 
 • Alle polissen krijgt u indien mogelijk direct digitaal toegezonden. Snel, duidelijk en overzichtelijk. 
 • Geen call center, keuze menu's; wij nemen gewoon de telefoon op.

Wij hebben: 

 • Een inschrijving bij de Koophandel te Noordwest Holland / Hoorn ( KvK ) nummer : 37117807
 • Een vergunning van de Autoriteit Financiele markten ( AFM ) Ons vergunningsnummer is: 12005547
 • Een aansluiting bij de Stichting klachteninstituut Financiele Dienstverlening ( KiFiD) Onder aansluitnummer: 300.002848
 • De erkenning als; Erkend hypotheekadviseur van de Stichting Erkenningsregeling hypotheekadviseurs ( SEH) : registratienr. 15389
 • Een passende beroeps en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Heb je ons nodig

Wij zijn gevestigd in Ilpendam, regio Zaanstreek, Waterland. Ilpendam is gelegen tussen; Amsterdam Noord en Purmerend. 

Gegevens:

 • Bezoekadres: Dorpsstraat 80 | 1452 PJ  | Ilpendam 
 • Postadres: Postbus 36039 | 1020 MA |  Amsterdam

Contact opnemen:

 • Telefoonnummer: 020-436 0 436 ( 09:00 t/m 18:00 uur op werkdagen )
 • E-mail adres: info@terugnaarhuis.nl
 • Noodnummer bij overlijden: 0800 - 023 05 50 ( 24 uur per dag )

Social media:

Wie zijn wij

Bokhorst Verzekeringen is opgericht op 4 april 2005 als onafhankelijk en zelfstandig tussenpersoon in verzekeringen. In de afgelopen 10 jaar hebben wij ons onder de naam Terugnaarhuis.nl gespecialiseerd in het verzorgen van bijzondere uitvaartverzekeringen.

Klant worden

Als u op zoek bent naar een tussenpersoon die u kan adviseren bij het maken van de juiste beslissing? Dan is het zeer belangrijk te weten met wie u zaken doet en wat u kunt en mag verwachten van de aangeboden dienstverlening.

Als tussenpersoon zijn zaken als deskundigheid,betrouwbaarheid en oprechtheid, onmisbare eigenschappen. Uiteraard zal uit het persoonlijke contact blijken of u zich prettig voelt bij onze manier van werken.

Wat u kunt en mag verwachten van Terugnaarhuis.nl / Bokhorst Verzekeringen als tussenpersoon hebben wij vastgelegd in het Dienstverleningsdocument. Dit document voorziet u van alle informatie over onze dienstverlening en de daarbij behorende kosten. Bij ons eerste contact krijgt u van mij dit document uitgereikt, ook kun u het dientverleningsdocument downloaden of bij mij bestellen. 

Wat zijn de kosten

Indien u door bemiddeling van Terugnaarhuis.nl / Bokhorst Verzekeringen een uitvaartverzekering afsluit maken wij  de volgende afspraken met u;

U betaalt bij het afsluiten en gedurende de looptijd van de uitvaartverzekering via Terugnaarhuis.nl een aparte vergoeding voor:

 • Bemiddelingskosten: Eenmalig € 35,-
 • Beheer en de service: Jaarlijks € 14,95,- 

Wij brengen de kosten voor de bemiddeling en de service apart in rekening naast de premie voor de verzekering zelf. Deze betaling zal via een automatische incasso in rekening worden gebracht. Na ontvangst van de verschuldigde betaling verwerken wij de aanvraag definitief. 

De beheer en service kosten brengen wij in rekening 1x per jaar, gedurende de looptijd van de verzekering. Dit doen wij op de 1e van de maand volgend op de datum van ingang. ( Voorbeeld: startdatum polis: 10 mei 2015 / incasso beheer & servicekosten 1 juni 2015 ) Na beeindiging van de verzekering brengen wij geen kosten meer in rekening.

Lees ook ons: Algemeen: Dienstverleningsdocument.
 
AFM Dienstverleningsdocumenten:
 • Uitvaartverzekering(en)

Of u nu hulp nodig heeft bij het afsluiten van de verzekering of u heeft gedurende de looptijd een vraag over één van de lopende verzekeringen. U kunt altijd contact met ons opnemen via de telefoon of de e-mail en bij bijzondere situaties zijn wij ook buiten de regulieren kantoortijden bereikbaar. Kortom persoonlijke service & deskundig advies indien nodig of wenselijk.

Stage lopen?

Wij zijn erkend als leerbedrijf conform de Wet Educatie en Beroepsonderwijs voor de opleiding Bank- en Verkeringswezen / Commercieel medewerker Bank- & verzekeringswezen (4) 

Door deze erkenning kunnen wij een stage plek aanbieden voor korte of langere termijn aan enthousiaste leerlingen die zich willen gaan ontwikkelen binnen de branche.

Wij nodigen kandidaten uit om te solliciteren voor een stageplek binnen ons bedrijf. Mail naar: marnix@bokhorstverzekeringen.nl

Recensies:

Ik nodig iedereen van harte uit om in een recensie je mening over of je ervaringen met; terugnaarhuis.nl en/of Bokhorst Verzekeringen te delen.

Ik stel het bijzonder op prijs!

 • Op de website: Assurantiekantoor.org kun je eenvoudig een recensie schrijven en/of middels het geven van een aantal sterren de dienstverlening beoordelen. 
 • Op de website: Advieskeuze.nl kun je uitgebreider je ervaring delen met andere. 

Ik ga ervan uit dat u een positieve ervaring heeft, maar het kan natuurlijk ook een negatieve ervaring zijn. Wel is het belangrijk dat recensies correct zijn en dat bij het plaatsen van recensies de normale regels van fatsoen in acht worden genomen. Op de website staan de gedragsregels en een uitleg.

Alvast bedankt! 

 

Meer over onze dienstverlening, service, etc

Niet tevreden

Niets is leuker en geeft meer voldoening, als wij als tussenpersoon op een goede mannier met u kunnen samenwerken. Dit geldt uiteraard niet alleen voor ons advies, maar ook voor onze service- en beheer van uw lopende verzekeringen.
Toch weten wij ook, dat dit niet altijd lukt. Er kan om verschillende redenen een gevoel van ontevredenheid ontstaan, die een goede samenwerking in de weg staat. Bent u om één of andere reden ontevreden, laat het ons weten! We kunnen proberen het zo goed mogelijk op te lossen.

U kunt uw opmerkingen of klachten mondeling of schriftelijk aan ons doorgeven. U ontvangt van ons een ontvangstbevestiging thuis, waarin ook wordt uitgelegd wat de verdere procedure is.

Bokhorst Verzekeringen / T.a.v. Marnix Bokhorst
Postbus: 36039 / 1020 MA Amsterdam

Tel. 020 - 436 0 436 
E-mail: info@bokhorstverzekeringen.nl

Onafhankelijke Geschillencommissie

Gelukkig zijn we in staat de meeste klachten of opmerkingen naar volle tevredenheid op te lossen. Maar er zijn toch situaties waar we er niet uitkomen. Blijft uw klacht bestaan, nadat onze interne klachtenprocedure is doorlopen, dan is er het Klachteninstituut Financiele Dienstverlening, in het kort KIFID. Dit instituut is een erkende en onafhankelijke instelling. Hier kunt u uw klacht laten toetsen onder vermelding van ons AFM-vergunningsnummer. De termijn, waarbinnen u uw klacht bij dit klachteninstituut kunt indienen is drie maanden nadat wij onze beslissing aan u kenbaar hebben gemaakt.

Informatie over deze geschillencommissie kunt u vinden op: www.kifid.nl

Het aansluitnummer, waaronder ons kantoor bij KIFID bekend is: 300.002848
Ons AFM vergunningsnummer: 12005547

Klachteninstituut Financiele Dienstverlening (KIFID)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel. 0900-3552248 

Disclaimer:

Disclaimer Terugnaarhuis.nl / Bokhorst Verzekeringen.nl 

Het zich toegang verschaffen tot en het gebruik maken van deze site, betekent dat de gebruiker instemt met de volgende bepalingen: 

Gebruik van deze website 
De uitkomst van eventuele berekeningen is mede gebaseerd op de door u ingevulde gegevens en is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen risico en rekening. 

Intellectuele eigendomsrechten 
Alle op deze site afgebeelde gegevens, zoals maar niet beperkt tot teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels-)namen, logo’s, woord- en beeldmerken zijn eigendom van, in licentie bij of gedeponeerd door Bokhorst Verzekeringen. Zij worden beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. 

Uitsluiting van aansprakelijkheid 
Ondanks het feit dat Bokhorst Verzekeringen de uiterste zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht kan Bokhorst Verzekeringen niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Bokhorst Verzekeringen streeft ernaar dat de informatie op deze site correct is. Bokhorst Verzekeringen is echter niet aansprakelijk en biedt geen waarborg voor het ononderbroken en foutloos functioneren van de website en evenmin voor de gevolgen van het niet kunnen, beschadigd, verkeerd of niet tijdig ontvangen of verzenden van gegevens online. Evenmin is zij aansprakelijk voor schade of defecten, die als gevolg van het bezoek aan en het gebruik van haar site zouden kunnen ontstaan. Voor de inhoud van sites die niet door Bokhorst Verzekeringen worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar onze site aanvaardt Bokhorst Verzekeringen geen enkele aansprakelijkheid.

Virussen 
Bokhorst Verzekeringen garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten. 

Wijzigingen 
Bokhorst Verzekeringen behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Execution only

Bij ‘execution only’ maakt u zelf de keuze voor een verzekerings- of bancair product en voert u bij de aanvraag ervan zelf de gegevens in die nodig zijn. Omdat Bokhorst Verzekeringen u hierbij geen advies heeft gegeven of handelingen heeft verricht, kunnen er beperkingen gelden met betrekking tot de aansprakelijkheid van ons bedrijf bij onder andere schade die het gevolg is van een onjuiste productkeuze die u heeft gemaakt, of fouten die zijn ontstaan bij het invoeren van de aanvraag.

Erkend ECABO Leerbedrijf

Met ingang van 26-08-2014 is Bokhorst Verzekeringen erkend als leerbedrijf conform de Wet Educatie en Beroepsonderwijs voor de opleiding Bank- en Verkeringswezen / Commercieel medewerker Bank- & verzekeringswezen (4) 

Door deze erkenning kunnen wij een stage plek aanbieden voor korte of langere termijn aan enthousiaste leerlingen die zich willen gaan ontwikkelen binnen de branche. De eerste stage plek is inmiddels ingevuld en wij nodigen kandidaten uit om te solliciteren voor een toekomstige stageplek binnen ons bedrijf. Mail naar: marnix@bokhorstverzekeringen.nl

In de contacten die u met ons heeft kan het dus zijn dat deze worden beantwoord cq behandeld door een stagiaire onder begeleiding van één van onze medewerkers. In de meeste gevallen zult u hier niks van merken, maar het kan zijn dat er gezien de vraag ruggespraak nodig is of een andere vorm van begeleiding, waardoor de afhandeling niet direct kan worden gedaan. Hiervoor vragen wij aan u dan ook een stukje begrip.