Terugnaarhuis.nl

Gespecialiseerd in het opstellen van maatwerk buitenlandse uitvaartverzekeringen voor het regelen en verzorgen van de complete uitvaart terug naar land van herkomst. Speciaal voor de internationale uitvaartzorg kunt u bij ons online de Uitvaartverzekering van Monuta afsluiten. 

Terugnaarhuis.nl : specializes in preparing customized funeral insurance policies. To the home country.

Terugnaarhuis.nl is een initiatief van:

BokhorstMuis

Wij werken samen met:

Monuta

Bereken zelf de premie:

Ga naar de rekenmodule

 

Repatriëren: (latijn: re = ‘wederom, terug’ patria = ‘vaderland’) is letterlijk: naar het vaderland terugkeren.

U bent altijd vrij in het kiezen van de uitvaartverzorger. Uiteraard kunnen wij dat voor u verzorgen en uw nabestaande helpen bij het inschakelen van een gespecialiseerde uitvaartverzorger bij u in de buurt. Monuta heeft hiervoor een eigen repatriëringsafdeling waardoor de reis naar het thuisland snel een eenvoudig kan worden geregeld.

 

Voor alle landen kunt u zelf via het aanvraag programma de gewenste verzekering samenstellen.

 • Heeft u hulp nodig? Bel dan 020 - 436 0 436, wij helpen u graag.
 • Noodnummer bij overlijden 24/7 : 0800-023 05 50

Neem onderstaande stappen goed door en stel zelf online de polis samen;

 

Stap 1: De uitvaart

Voor elke uitvaart naar het buitenland zijn de volgende onderdelen te onderscheiden en te verzekeren;

1) Nederland t/m Schiphol

 • Vervullen van alle formaliteiten.o.a. Transportdocumenten, legeskosten akte, lijkenpas, medical statement.        
 • Gebruik uitvaartcentrum, Vervoer in Nederland t/m Schiphol.
 • Zinken binnenkist met venster, Standaard vervoerskist.
 • Sluiten & verpakken van de kist voor luchttransport, Verzorging van de overledene.
 • Alle verdere bemoeiingen van de uitvaartverzorger.  
 • Balsemen ( afhankelijk van verplichting / voorwaarden gesteld door overheid thuisland )

2) Aanvullende mogelijkheden

 • Uitgebreid afscheid in uitvaartcentrum.
 • Opbaring op andere locatie dan het uitvaartcentrum incl. vervoer.  
 • Benodigdheden voor de rituele bewassing, Ruimte voor rituele bewassing.
 • Gebruik mortuarium Schiphol. 

In overleg met de uitvaartverzorger is er ( zeer ) veel mogelijk. Heeft u specifieke wensen dan kunnen wij die meenemen in de verzekering.

3) Transportkosten

 • Transportkosten.

Binnen Europa kan er gekozen worden voor transport via de weg, afhankelijk van de afstand, kosten en bereikbaarheid met het vliegtuig. Bij transport met de auto kan in bijna alle gevallen ( na overleg ) één familielid meerijden.

Het is noodzakelijk dat er bekend is wie in het land van aankomst de verantwoording voor de overledene zal overnemen.

De kosten van transport dienen vooraf te zijn voldaan aan de luchtvaartmaatschappij. Let dus goed op (indien u niet via ons bent verzekerd) wat de termijn van uitkering is van de verzekering die u heeft! Een termijn van 2 tot 3 weken, betekent dat eerst de kosten zelf moeten worden betaald!

 • Afhandelingskosten Schiphol Airport & Security-checks. 

4) Begeleider

 

 • Partner of familielid als begeleider tijdens het transport.

De overledene heeft voorrang op de beschikbare ruimte in het vliegtuig. De begeleider heeft dit voorrang niet maar er zal altijd geprobeerd worden tegelijk te reizen, echter daarvoor is geen garantie. 

De nabestaanden ontvangen het vluchtnummer en kunnen zelf een ticket kopen om mee te reizen of dit in overleg overlaten aan de uitvaartverzorger.

5) Overige

Uitvaartkosten in land van herkomst

 • Uitvaart volgens locale gebruiken en persoonlijke voorkeur. 
 • Binnenlands transport. 
 • Aankoop van graf / grafkelder / etc.
 • Alle overige wensen.

Stap 2: De verzekering

Het kapitaal wat we afdekken is speciaal gericht op uitvaartkosten bij een buitenlandse uitvaart.

Waarom onze uitvaartverzekering?

De belangrijkste productkenmerken;

 1. Levenslange geld uitvaartverzekering
 2. Jaarlijkse update van de premie mogelijk Als de rekenrente stijgt, dan daalt de premie. Als de rekenrente daalt, dan stijgt de premie;
 3. Het minimale bedrag voor klanten met een bestaande Monuta verzekering is €1.500. Voor nieuwe klanten is het minimale bedrag € 6.500. Het maximale bedrag is € 15.000.
 4. Uitkering wordt overgemaakt aan begunstigde. Begunstigde kan het geld overal aan besteden, ook aan niet uitvaart gerelateerde zaken. Maar ook eventueel op zijn spaarrekening storten;
 5. Premiebetaling tot moment van overlijden, alleen via automatische incasso;
 6. Jaarlijkse indexatie en stopt als de klant 85 jaar is;
 7. Afsluitleeftijd 18 t/m 74 jaar;
 8. Gratis kinderverzekering tot 18 jaar. Uitvaartkosten verzekerd tot maximaal hoogst verzekerde ouder bij Monuta;
 9. Afkopen en premievrij maken blijft mogelijk. Minimum waarde voor premievrij maken is € 1.500.

 

Het regelen en verzorgen van het afscheid in Nederland en het verzorgen van het transport via Schiphol naar het land van uw wens allemaal te regelen via Terugnaarhuis.nl

 

Lees via deze link:

 

De maximale leeftijd om deze verzekering te kunnen afsluiten is 74 jaar. 

Dekking: Basis

Dekking: Basis Dekking: ( alle noodzakelijke kosten, maar excl. ticket voor begeleider, uitvaartkosten in land van herkomst en de bewassing. )

1) Uitvaartverzorging naar het Buitenland, vanaf het moment van overlijden t/m vertrek van Schiphol

 • Regeling van de uitvaart door uitvaartverzorgers die bekend zijn met uw culturele achtergrond
 • Bezorgen uitvaartkist bij de overledene 
 • Uitvaartkist met zijden rustbed en zinken binnenkist met luchtfilter ( verplicht bij luchttransport )
 • Vervoer van overledene naar het uitvaartcentrum, plaats van de uitvaartplechtigheid en de luchthaven ( Schiphol )
 • Balsemen ( afhankelijk van verplichting / voorwaarden gesteld door overheid thuisland )
 • Bewijs van overlijden
 • Regelen en verzorgen van alle benodigde papieren/documenten 

Uitvaartverzorging, vanaf vertrek Schiphol en extra mogelijkheden.

 • Kosten vervoer overledene naar land van herkomst

Dekking: Uitgebreid

Dekking: Uitgebreid ( Basis + onderstaande aanvullingen ) 

 • Kosten begeleider tijdens transport
 • Huur Mortuarium Schiphol

Dekking: Optimaal

Dekking: Optimaal ( Basis + Uitgebreid + onderstaande aanvullingen)

 • Regeling en verzorging van diverse soorten bewassingen
 • Compleet pakket met rituele bewassingsbenodigdheden
 • Rituele bewassing in moskee of uitvaartcentrum 
 • Opbaring in moskee van uw wens
 • Geestelijke verzorging
 • Aanvullende uitkering voor uitvaartkosten in het land van herkomst

Stap 3: De kosten

Indien u door bemiddeling van Terugnaarhuis.nl / Bokhorst Verzekeringen een uitvaartverzekering afsluit maken wij  de volgende afspraken met u;

U betaalt bij het afsluiten en gedurende de looptijd van de uitvaartverzekering via Terugnaarhuis.nl een aparte vergoeding voor:

 • Bemiddelingskosten / Eenmalig bij het afsluiten € 35,-

Wij brengen de kosten voor de bemiddeling bij het afsluiten van de verzekering in rekening. U kunt deze via Ideal direct aan ons voldoen. Zodra de bemiddelingskosten door ons zijn ontvangen verwerken wij de aanvraag defintief. 

I deal incl logo

 

 • Beheer en de service: Jaarlijks € 14,95,- 

Wij brengen de beheer en service kosten apart in rekening naast de premie voor de verzekering zelf. Deze betaling zal via een automatische incasso in rekening worden gebracht. 

De beheer en service kosten brengen wij in rekening 1x per jaar, gedurende de looptijd van de verzekering. Dit doen wij voor het eerst per de 1e van de maand, volgend op de datum van ingang. ( Voorbeeld: startdatum polis: 10 maart 2016  / incasso beheer & servicekosten 1 maart 2017 ) Na beeindiging van de verzekering brengen wij geen kosten meer in rekening.

 

Op welke dienstverlening kunt u rekenen als uw uitvaartverzekering via ons is afgesloten:

 • Wij hebben reeds vele jaren ervaring in het verzekeren van internationale uitvaartverzekeringen en zijn daarom in staat u een passende aanbieding te doen die aansluit bij de gewenste uitvaart.
 • Wij hebben ruime ervaring bij het begeleiden van de nabestaande naar de juiste uitvaartverzorger en het verzorgen van een spoedige uitbetalingen van de verzekeringsgelden.
 • Wij leggen de uitvaartwensen en stellen deze beschikbaar zodra dat nodig is.
 • Wij beheren de lopende verzekering(en) en verwerken alle benodigde wijzigingen gedurende de looptijd.

 

Stap 4: De dienstverlening

Bij Online tot stand gekomen verzekeringen via de website: terugnaarhuis.nl.nl is er geen sprake van advies, maar uitsluitend van bemiddeling tussen u en de aanbieder.

Daarnaast verzorgen wij gedurende de looptijd van de verzekering de service aan u en het onderhoud aan de uitvaartpolis. U betaalt voor deze dienstverlening een aparte vergoeding die naast de premie voor de verzekering zelf bij u in rekening zal worden gebracht. De hoogte van deze vergoeding zal duidelijk aan u worden gepresenteerd tijdens het aanvraagproces.

U kunt altijd contact contact opnemen om gezamenlijk door de aanvraag heen te lopen of voor meer informatie; Bel 020 - 436 0 436. Elke aanvraag komt direct bij ons binnen en zal ook zo snel mogelijk worden verwerkt. Afhankelijk van de aanbieder of het gekozen product krijgt u direct een dekkingsbevestiging of pas na acceptatie. 

Bent u tevreden over onze dienstverlening, vertelt u dat dan door! Bent u om één of andere reden ontevreden, laat het mij dan direct weten! We kunnen proberen het zo goed mogelijk op te lossen.

Het advies is kennis te nemen van de volledige inhoud van het dienstverleningsdocument en direct contact op te nemen indien er onduidelijkheden en/of vragen zijn. U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder verdere verplichtingen de aangevraagde verzekering te annuleren.

Stap 5: De aanvraag

U kunt bij ons een verzekering afsluiten op de volgende manier;

U kunt via de website direct de gewenste verzekering samenstellen en u kunt voor hulp contact met ons op opnemen zodat wij u kunnen helpen bij de aanvraag. Bel 020 - 436 0 436 .

De premie is onder voorbehoud van technische en medische acceptatie en mogelijke toeslagen voor medische indicaties. Dit betekent dat wij kijken of u alle gegevens heeft ingevuld. Daarnaast kijken we naar de antwoorden die u heeft gegeven op de gezondheidsvragen.

 

Bereken zelf de premie en sluit direct online de polis af;

Ga naar de rekenmodule