Sporttimerverzekering  / Sportauto’s tot 20 jaar oud

De Sporttimerverzekering. Deze verzekering is bestemd voor sportauto’s/cabrio’s tot 20 jaar oud, die voornamelijk recreatief en/of hobbymatig worden gebruikt en die in de toekomst als klassieker te bewonderen zullen zijn.

Voor modellen met een taxatiewaarde boven de € 50.000,- of een motorvermogen van meer dan 300 pk kunnen er afwijkende voorwaarden en/of premie's gelden.

Wanneer is de auto een Sporttimer? Kijk op de lijst.

 

Basisdekking

Definitie voor een sporttimer: Sportauto’s tot 20 jaar oud waaronder vallen exoot, coupé, cabriolet, grand-tourismo, kitcar en replica uitvoeringen, met 2 of 2+2 zitplaatsen.

Verzekerde/regelmatige bestuurder dient minimaal 24 jaar oud te zijn.

Hulpverlening
Hulpverlening in Nederland bij pech, ziekte of ongeval is bij de Sporttimerverzekering standaard meeverzekerd en wordt verzorgd door de Europeesche Hulplijn (+31 (0)20 65 15 777). Deze hulplijn staat dag en nacht klaar om vragen te beantwoorden en de hulp te bieden die nodig is. Ook voor toestemming tot het maken van extra kosten belt u de Europeesche Hulplijn. De Europeesche Hulplijn schakelt de collega’s van de alarmcentrale in bij pech van uw sporttimer.

Wettelijke aansprakelijkheid
Dit is een risico waar u minimaal voor verzekerd dient te zijn; het is dan ook wettelijk verplicht. Uiteraard voldoet deze dekking aan alle eisen die de W.A.M. (Wet Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen) stelt. Het verzekerd bedrag voor materiële schade is € 2.500.000,- maximaal per gebeurtenis en voor letselschade € 5.000.000,-.

Beperkt Casco ( Niet voor veteranen )
Bij Beperkte Casco is uw auto verzekerd tegen o.a. brand, diefstal, hagel, storm, ruitbreuk, schade tijdens transport en verduistering.

Het Eigen Risico bedraagt € 130,-.
Uitzonderingen hierop zijn:Bij reparatie van een beschadigde ruit: nihil 
Bij ruitvervanging door een met de Europeesche samenwerkend herstelbedrijf: € 65,-

Volledig Casco
In aanvulling op de onder 'Beperkt Casco' genoemde risico's bent u bij Volledig Casco ook nog eens verzekerd tegen ander van buiten komend onheil. Zo is uw auto o.a. verzekerd tegen schade door botsen, stoten, slippen, te water of van de weg raken en tegen kwaadwillige beschadiging. Het Eigen Risico bedraagt € 130,-.

Uitzonderingen hierop zijn:

Bij reparatie van een beschadigde ruit: nihil 
Bij ruitvervanging door een met de Europeesche samenwerkend herstelbedrijf: € 65,- 
U kunt ook kiezen voor een extra eigen risico. Dat levert een aantrekkelijke premiekorting op.

Geluidsapparatuur meer dan € 500,-
Uitsluitend bij volledig casco mogelijk tot € 1.250,- of € 2.500,- door bijtelling.

Geldigheid + Kilometers

Verzekeringsgebied

De Sporttimerverzekering geldt in Europa en de niet-Europese landen aan de Middellandse Zee.

Kilometrage

Als blijkt dat het in de polis vermelde maximale kilometrage in een verzekeringsjaar is overschreden, zullen de volgende toeslagen in rekening worden gebracht:

 • Bij een overschrijding van 50% of minder: 50% over de premie van het afgelopen verzekeringsjaar;
 • Bij een overschrijding met meer dan 50%: 100% over de premie van het afgelopen verzekeringsjaar. Daarnaast zal de sporttimer per prolongatie worden ingeschaald in het tarief dat overeenkomt met het aantal werkelijk gereden kilometers. Is dit aantal hoger dan 7.500 km per jaar, dan vindt heracceptatie plaats op basis van de personenautoverzekering.

De verschuldigde toeslag wordt gezien als premie in de zin van de algemene voorwaarden.

Bij overschrijding van het in de polis vermelde maximale kilometrage per verzekeringsjaar, zal bij een gedekte cascoschade de verschuldigde toeslag in mindering worden gebracht op de uitkering.

Zomertijd

De bezitter van een sporttimer die niet in de wintermaanden de weg opgaat adviseren we om te kiezen voor het voordelige zomertijdtarief. Buiten betreffende periode zomertijd wordt geen uitkering, hulp of rechtsbijstand verleend voor de volgende risico’s:

 • Wettelijke aansprakelijkheid;
 • Botsen, omslaan, te water/van de weg geraken en slippen;
 • Kwaadwillige beschadiging.

Zomertijd is de periode van het jaar waarin de klok ten opzichte van de tijd gedurende de rest van het jaar zestig minuten vooruit wordt gezet. De aanvang en het einde van deze periode zijn ontleend aan de officiële omschrijving in de laatste verschenen publicatie van het staatsblad van ‘het besluit tot vaststelling van de zomertijd’.

Diefstalpreventie

Een goede beveiliging van uw kostbare en unieke sporttimer is helaas noodzakelijk. Als u kiest voor WA met Beperkt of Volledig Casco, gelden de volgende diefstalpreventie-eisen: zie volgende pagina.

Taxatiewaarde vanaf € 10.000,- tot € 37.500,-:
SCM-goedgekeurd beveiligingssysteem klasse 1 + stalling in een afgesloten ruimte
(SCM klasse 1: minimaal tweevoudige automatische blokkering (startmotor + extra blokkering)

Taxatiewaarde vanaf € 37.500,- tot € 50.000,-:
SCM-goedgekeurd beveiligingssysteem klasse 3 + stalling in een afgesloten ruimte
(SCM klasse 3: dubbele automatische blokkering, detectie, alarmering en sabotagesignalering, uitgebreid met hellingdetectie, gecodeerde verbinding tussen sirene en centrale)

Taxatiewaarde vanaf € 50.000,- en hoger:
SCM-goedgekeurd beveiligingssysteem klasse 5 + stalling in een afgesloten ruimte
(SCM klasse 5: SCM klasse 3 + stand alone of geïntegreerd voertuigvolgsysteem)

Taxatie / Schade

Taxatie

Bij Beperkt en Volledig Casco is overlegging van een FEHAC / taxatierapport (niet
ouder dan 6 maanden) en foto's van 4 zijden van de Sporttimer noodzakelijk, met uitzondering van Sporttimers tot 10 jaar oud waarbij wordt uitgegaan van de dagwaarde. 

Taxatierapporten van officiële expertisebureaus en van de meeste bij de FEHAC aangesloten merkenclubs worden geaccepteerd als deskundigentaxatie op basis van artikel 7:960 BW.

Schadevergoeding

Bij Beperkt en Volledig Casco wordt uitgegaan van de getaxeerde waarde (maximaal 36 maanden), met uitzondering van Sporttimers tot 10 jaar oud waarbij wordt uitgegaan van de dagwaarde. 
Geluidsapparatuur is standaard tot € 500,- meeverzekerd. Losse onderdelen/accessoires zijn, door opneming in het verzekerd bedrag, mee te verzekeren.

Uitbreidingen

Hulpverlening Europa
De basisdekking voor hulpverlening geldt alleen in Nederland. Wanneer de sporttimer ook in het buitenland wordt gebruikt, kan het dekkingsgebied voor hulpverlening worden uitgebreid naar Europa. Hierbij geldt dan, ongeacht de waarde van de sporttimer, een altijd-terughaal-garantie. Ook de hulpverlening in het buitenland wordt verzorgd door de Europeesche Hulplijn.

Ongevallen inzittenden
De Sporttimerverzekering kan worden uitgebreid met een ongevallen inzittendenverzekering. Met deze uitbreiding hebben de verzekerde inzittenden, ongeacht de schuldvraag, recht op een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit. De dekking is ook van kracht tijdens het tanken of bij een noodreparatie langs de weg.

Schadeverzekering voor Inzittenden (SVI)
Het mogelijk om een schadeverzekering inzittenden (SVI) te sluiten in combinatie met de sporttimerverzekering. De geldende jaarpremie zal € 42,- per jaar bedragen. Verzekerd bedrag € 1.000.000,- per gebeurtenis voor zaak- en personenschade (+ bijvoorbeeld smartengeld).

Verhaalservice-extra
Als de verzekerde sporttimer betrokken is geraakt bij een geschil, geldt er bij deze uitbreiding een extra dekking voor:

  • Materiële schade aan de sporttimer
  • Waardevermindering
  • Huurkosten van een vervangende auto
  • Alle andere schade, waaronder letselschade, smartengeld en inkomstenderving.
  • Bovendien bent u dan verzekerd voor:
  • Contractsrechtsbijstand in verhaalszaken over vergoeding of reparatie en Strafrechtsbijstand

Rechtsbijstand
Deze dekking is niet alleen voor het verhalen van schade geleden tijdens verkeersdeelname
maar ook voor alle andere zaken die kunnen spelen rond het bezit en gebruik van de sporttimer.

Woonplaatsservice
De standaard dekking voor hulpverlening in eigen land kan worden uitgebreid met Woonplaatsservice. Hiermee heeft u recht op hulp in de woonplaats bij uitval van uw verzekerde sporttimer en ook uw andere motorvoertuigen die bij de Europeesche zijn verzekerd.

Af te sluiten voor sporttimers tot 12 jaar oud 

Uitgebreide pechhulp 
Dekking kosten vervoer motorvoertuig naar dichtstbijzijnde garage 
Dekking huur vervangend vervoer tot maximaal € 75,- per dag en € 1.000,- totaal 
Eén hotelovernachting tot maximaal € 100,- per persoon 

Zomertijdkorting
De bezitter van een sporttimer die niet in de wintermaanden de weg opgaat adviseren we om te kiezen voor het voordelige zomertijdtarief. Buiten betreffende periode zomertijd wordt geen uitkering, hulp of rechtsbijstand verleend voor de volgende risico’s:

 • Wettelijke aansprakelijkheid;
 • Botsen, omslaan, te water/van de weg geraken en slippen;
 • Kwaadwillige beschadiging.

Zomertijd is de periode van het jaar waarin de klok ten opzichte van de tijd gedurende de rest van het jaar zestig minuten vooruit wordt gezet. De aanvang en het einde van deze periode zijn ontleend aan de officiële omschrijving in de laatste verschenen publicatie van het staatsblad van ‘het besluit tot vaststelling van de zomertijd’.

Geluidsapparatuur / Geluidsapparatuur meer dan € 500,-

Uitsluitend bij volledig casco mogelijk tot € 1.250,- of € 2.500,- door bijtelling.

Uitsluitingen

Uitsluitingen

 • Auto voor dagelijks gebruik op naam van aanvrager en sporttimer gezien merk/type bestemd voor gebruik door geregelde bestuurder (boodschappenauto);
 • Autobussen;
 • Verhuur zonder chauffeur/betaald personenvervoer, deelname aan snelheids- en behendigheidsritten (rijles);
  • Dekking tijdens verhuur voor bijvoorbeeld een trouwritten is akkoord, mits incidenteel en de verzekeringsnemer en/of verzekerde optreedt als chauffeur!
 • Lease-auto's.
 • Kenteken niet Nederlands of handelaarsnr. (HF, FH, HA), grijs;
 • Sporttimer niet garage gestald;
 • Brandstof LPG of Diesel;
 • Ledig gewicht > 3500 kg;
 • Een niet in werkvaardige toestand verkerende kilometerteller;
 • Meer dan 10.000 km per jaar;
 • Meer dan 30 dagen per jaar in het buitenland;
 • Verzekeringsgebied anders dan Europa;
 • Taxatierapport dat: ouder is dan 6 maanden anders dan van een expertisebureau, anders dan van merkenclub of van een merkenclub niet aangesloten bij FEHAC.


Wanneer de regelmatige bestuurder:

 • Jonger is dan 24;
 • Niet de Nederlandse nationaliteit heeft;
 • Buiten Nederland woonachtig is;
 • Niet de eigenaar is van de sporttimer;
 • Een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft (gehad) dan wel bijzondere rijbewijsbepalingen heeft;
 • Indien er in het verleden een verzekering is geweigerd dan wel er een schuldschade heeft plaatsgevonden.

Download het aanvraagformulier of bereken zelf de premie:

Oldtimer Auto & Bestelauto

Oldtimer Vrachtauto

Oldtimer Motor

Oldtimer Brommer

Aanvraagformulier

 

Download het aanvraagformulier: Sporttimerverzekering.  

Deze kunt u via de mail inzenden naar: info@bokhorstverzekeringen.nl

Vragen: Bel 020 - 436 0 436