RDW Info

Vrijwaringsbewijs kwijt ?

 Vrijwaringsbewijs kwijt. Wat nu?

Wanneer een voertuig wordt verkocht of gesloopt, ontvangt u als oud eigenaar een vrijwaringsbewijs. Dat ontslaat u van de verantwoordelijkheden en verplichtingen als kentekenhouder.

  • Alleen met een kopie van dit bewijs is het mogelijk de verzekering van het voertuig vóór de vervaldatum op te zeggen.

Geen vrijwaringsbewijs meer
Het gebeurt regelmatig dat wij een verzoek krijgen om de motorrijtuigverzekering op te zeggen in verband met verkoop of sloop van het voertuig, terwijl men niet meer in het bezit is van het vrijwaringsbewijs. Dit is zoekgeraakt of verloren.... Helaas kunnen wij de verzekering zonder dit bewijs niet beëindigen.

Wat moet u dan doen?
Indien u niet meer in het bezit bent van het vrijwaringsbewijs dan kunt u zelf bij de RDW een overzicht op vragen van de kentekens die op uw naam staan of hebben gestaan. Dit uittreksel kan tegen geringe kosten worden aangevraagd via de website van het RDW. Dit uittreksel volstaat om de verzekering te beëindigen.

Welke stappen moet u nog nemen?
U kunt vervolgens het uittreksel naar ons verzenden petr post of e-mail. Royement bij verkoop of sloop is mogelijk tot een jaar in het verleden. In de polisvoorwaarden is veelal geregeld dat verzekeringnemer kort na verkoop of sloop van het voertuig dit aan de maatschappij moet melden. Veel maatschappijen stellen 1 maand als maximale termijn voor royement in het verleden. 

Meer weten? Bel 020 - 436 0 436 / mail naar: info@bokhorstverzekeringen.nl

RDW Boete

 Afmelden van een kenteken bij de RDW ( melding van onverzekerd, boete, etc )

1) Niet of niet tijdige premiebetaling

Wanneer een premie van een WAM plichtig motorrijtuig om welke reden dan ook niet of niet op tijd betaald wordt (zie de polisvoorwaarden), dan heeft dat als consequentie dat het betreffende kenteken bij het RDW wordt afgemeld. Deze handeling is niet vrijblijvend. De verzekeraar is op grond van zijn vergunning verplicht deze melding te doen.

Verzekerde is geen eigenaar van het motorrijtuig (meer)

Een kenteken wordt door de maatschappij ook afgemeld na een mutatie waarbij een verzekerd motorrijtuig wordt vervangen door een ander motorrijtuig. Het oude motorrijtuig wordt dan bij de RDW afgemeld. Moet het motorrijtuig tijdelijk nog verzekerd blijven (bijvoorbeeld omdat verkoop nog moet plaatsvinden) In zo’n geval zal het motorrijtuig tijdelijk nog in dekking blijven ( meestal maximaal 14 dagen ) Zodat daardoor nog aan de verzekeringsplicht wordt voldaan en er dus tijdelijk 2 auto's zijn verzekerd. Geef dit wel duidelijk aan en denk aan de maximale termijn!!

Wat is de consequentie van een kenteken afmelding bij het RDW?

Snelle controle

Nadat een kenteken is afgemeld wordt niet meer voldaan aan de wettelijke verzekeringsplicht. De RDW controleert hierop vaak, snel en streng. Leidde een afmelding van een kenteken in het verleden pas na lange tijd tot een controle, tegenwoordig controleert de RDW al binnen 14 dagen. Bij die controle gaat de RDW uit van de peildatum. De peildatum is het moment van de controle.

Boete

Constateert de RDW dat een motorrijtuig op de peildatum niet volgens de WAM is verzekerd, dan legt de RDW onherroepelijk een boete van € 380,- op, die met € 6,- administratiekosten wordt verhoogd. Op de eigenaar van het motorrijtuig rust dan de verplichting om aan te tonen dat het motorrijtuig op de peildatum wel verzekerd was.

Is een motorrijtuig onterecht bij de RDW afgemeld (bijvoorbeeld omdat de verzekeraar vergeten zou zijn het motorrijtuig bij de RDW aan te melden) dan kan dat aan de RDW kenbaar worden gemaakt door een melding vanuit de maatschappij. 

Hieruit volgt, dat als het afmelden van een kenteken NIET het gevolg is van een fout van de verzekeraar (dus als gevolg van een niet tijdige premiebetaling of wanneer een verzekerde een auto nog gebruikt nadat die in de verzekering is vervangen door een andere auto) dan kan de verzekeraar geen verklaring afgeven. Het kenteken was terecht afgemeld.  

Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact op: bel 020 - 436 0 436 / info@bokhorstverzekeringen.nl 

Lees verder op de pagina: Geweigerd voor een autoverzekering..

Snelle motorboot

 Vanaf 1 april 2011 is het papieren registratiebewijs voor snelle motorboten in een veiligere plastic kaart op creditcardformaat veranderd.

De papieren registratiebewijzen die voor één april 2011 zijn uitgegeven, blijven geldig. De kosten voor het registratiebewijs (29,80 euro) blijven gelijk. Het formulier ‘Aanvraag registratie snelle motorboot’ is verkrijgbaar via onze website en via het RDW en bij elk TNT-postkantoor dat ook kentekenbewijzen afgeeft.

Wie een registratiebewijs snelle motorboten aanvraagt, krijgt dat niet meer direct mee. De aanvraag van het plastic registratiebewijs duurt vijf werkdagen. TNT verstuurt de aanvraag namelijk vanuit het postkantoor digitaal naar de RDW. De RDW handelt de aanvraag af, waarna het plastic registratiebewijs wordt geprint. Vervolgens verzendt de RDW de kaart binnen vijf werkdagen naar de aanvrager.

Het plastic registratiebewijs is handzamer, fraudebestendig en gaat langer mee. Bovendien is het document beter bestand tegen water.

Het registratiebewijs voor snelle motorboten is verplicht voor ieder klein motorschip met een lengte van minder dan 20 meter dat sneller kan varen dan 20 kilometer per uur. Registratie is verplicht op vrijwel alle binnenwateren. Bij gebruik van de snelle motorboot hoort het registratiebewijs altijd aan boord te zijn. Het registratieteken dat op het bewijs staat vermeld, moet aan beide kanten van de snelle motorboot worden aangebracht.

Lees ook de brochure van het RDW voor eigenaren van snelle motorboten over het hoe en waarom van de registratie. ( versie april 2011 )

Kilometerstanden registratie

Belangrijke stap in het aanpakken van fraude met kilometerstanden!

Bron: Persbericht van het RDW: Zoetermeer, 4 juli 2011

  • Vanaf 1 januari 2012 neemt de RDW de registratie van kilometerstanden over van Stichting Nationale Auto Pas (NAP). Deze verandering maakt onderdeel uit van het kabinetsbesluit op 24 juni 2011 om de fraude met kilometertellerstanden aanpakken.
  • Daarnaast komen er meer momenten waarop de autobranche verplicht kilometertellerstanden van voertuigen aan de RDW door moet geven om fraude met tellerstanden eenvoudig, beter en snel op te sporen.
  • Een andere belangrijke verandering is dat het manipuleren van kilometerstanden nu wettelijk verboden is net zoals in Duitsland en België. De verwachting is dat de wet in juli 2012 ingaat. 

Lees het gehele bericht van het RDW;

Belang kilometerstand 

De kilometerstand is belangrijk voor de waardebepaling van een voertuig. Wie een auto met een teruggedraaide teller koopt, betaalt meer dan de auto waard is. Volgens schattingen heeft vijf procent van de auto’s in Nederland een onjuiste tellerstand. De fraude met tellerstanden kost consumenten naar schatting 150 miljoen euro per jaar. De economische schade voor het verzekeringsmaatschappijen en de overheid bedraagt enige honderden miljoenen euro’s.

RDW erkende bedrijven

Vanaf 1 januari zijn alle RDW erkende bedrijven verplicht om op bepaalde momenten de tellerstand van voertuigen bij de RDW te registreren. Dat is nu alleen bij de APK-keuring het geval. Daar komt bijvoorbeeld bij: opname van voertuigen in de bedrijfsvoorraad, wijziging tenaamstelling en onderhoud en reparaties boven een nog vast te stellen bedrag bij. Voor iemand die overweegt een auto te kopen wordt het in de toekomst mogelijk om naast de bestaande kanalen (NAP certificaat en NAP weblabel) ook via de website van de RDW informatie in te winnen over de betrouwbaarheid van de tellerstand.

Kentekenregister

In het kentekenregister wordt het mogelijk om kilometerstanden te registreren. De RDW past momenteel zijn systemen zoals OREH, ORAD, VMS en EKI  aan, zodat daarmee de registratie van de kilometerstanden verzorgd kan worden. Ook wordt gewerkt aan speciale producten om de geregistreerde kilometerstanden te ontsluiten. Alle systemen worden in december 2011 in gebruik genomen.

Stichting NAP

Stichting NAP (Nationale Auto Pas) is begin jaren negentig opgericht om fraude met kilometerstanden tegen te gaan. Dit wordt gedaan door bij elke onderhoudsbeurt, reparatie, schade, inruil of taxatie vrijwillige basis kilometerstanden te registeren bij NAP. Hierdoor ontstaat van iedere auto een overzicht van de kilometertellerstand historie en dus de betrouwbaarheid van de huidige kilometerstand. Vanaf januari 2012 neemt de RDW de registratie over.

Het wetsvoorstel, dat in nauw overleg met onder andere Stichting Nationale Auto Pas (NAP), RAI, BOVAG en de RDW is gemaakt, wordt nu voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Gaat u een 2e hands auto kopen? Kijk dan dus altijd bij het RDW naar het verleden van de auto en laat u niet verassen!!

RDW Voertuiggegevens oprvagen

Controleer direct bij het RDW of het motorvoertuig geregistreed staat als verzekerd! Alle gegevens van het motorvoertuig die bij het RDW beschikbaar zijn voor deze dienst worden getoond. https://ovi.rdw.nl/