De verzekeringsovereenkomst zal tot stand komen door middel van het elektronisch aanleveren van gegevens. Deze gegevens worden geacht afkomstig te zijn van de verzekeringsnemer. Deze worden door Bokhorst Verzekeringen verwerkt ten behoeve van het opstellen van de offerte en/of het sluiten van de overeenkomst.

Let op: Indien zakelijk gebruik: Aanvrager moet zijn: eigenaar van het bedrijf of tekeningsbevoegde voor het bedrijf op basis van inschrijving bij de KvK.
Let op: De polis komt op naam van het bedrijf. De verzekeringsnemer zetten wij als regelmatige bestuurder op de polis.
Let op: Het gaat hierbij om zowel schuld als niet schuld schades met motorvoertuigen op naam van het bedrijf en/of de aanvrager.

Na ontvangst van de offerte aanvraag nemen wij contact met u op voor het doornemen van de mogelijkheden en het bespreken van de premie.Als er nog bijzonderheden zijn of u heeft een aanvullende vraag?, geeft u dat dan hieronder aan.