Wij verzekeren zowel het woonhuis als de inboedel bij verhuur via Airbnb.

Bent u van plan het woonhuis te gaan verhuren via Airbnb en wil u geen gedoe over de verzekering? Via ons kunt u eenvoudig zowel de opstalverzekering als de inboedelverzekering afsluiten met daarbij een standaard dekking voor verhuur als aanvulling cq uitbreiding op de Airbnb verhuurdersgarantie. Uiteraard tegen een scherpe premie.

Bel 020 - 436 0 436 en wij maken het graag voor u in orde. 

Airbnb en de woonhuis- en inboedelverzekering vullen elkaar aan 

De Airbnb Verhuurdersgarantie en de woonhuis- en inboedelverzekering met Verhuurdekking zijn verschillend in dekking. Ze vullen elkaar aan. Hieronder een overzicht van de verschillen en bij wie wat verzekerd is.

Wat is niet verzekerd 

Diefstal van inboedel is alleen verzekerd als er braaksporen zichtbaar zijn aan het pand of de ruimte die verzekerde bewoond. Diefstal of beschadiging van sieraden, verzamelingen en kunst door huurder is niet verzekerd. Ook niet als er braaksporen zichtbaar zijn. Dit geldt zowel voor de dekking van de polis als die van Airbnb. Om ellende te voorkomen kunnen verhuurders daarom het beste sieraden, kunstvoorwerpen en verzamelingen uit de verhuurde ruimte verwijderen. Ook het breken van bijvoorbeeld glazen en krassen op een tafelblad is niet verzekerd. Dit soort schades worden gezien als gebruiksschade. Voor gebruiksschade biedt de waarborgsom uitkomst. 

Ook het breken van bijvoorbeeld glazen en krassen op een tafelblad is niet verzekerd. Dit soort schades worden gezien als gebruiksschade. Voor gebruiksschade biedt de waarborgsom uitkomst.  

Schade tijdens verhuur via Airbnb 
Het is niet te hopen, maar het kan gebeuren dat er door toedoen van de huurder schade aan je inboedel of woning ontstaat. Hoe moet de verhuurder dan handelen? 

Stap 1: 
De verhuurder spreekt altijd eerst de vertrekkende gast aan. Dit moet direct bij uitchecken gebeuren en voordat een nieuwe gast incheckt. We raden verhuurders aan de uitkomst van dit gesprek vast te leggen.

Stap 2: 
Komen verhuurder en huurder niet tot een oplossing? Dan is het mogelijk om gedekte schades te verhalen bij de Airbnb Verhuurdersgarantie of op de verzekeringen. De schadebehandelaren helpen graag om te bepalen waar de schade verhaald dient te worden.

Stap 3: 
De verhuurder dient een claim in bij de verzekering of Airbnb. Voor schadeclaims bij de verzekering is de hiervoor gebruikelijke werkwijze van toepassing.

Voor schadeclaims via Airbnb Verhuurdersgarantie gelden de volgende regels:

a. De claim moet ingediend zijn voordat een nieuwe gast incheckt én binnen 14 dagen na na uitchecken van de gast die de schade veroorzaakt heeft. Let op: Als de volgende dag een nieuwe gast incheckt, moet de verhuurder voor het inchecken de vertrekkende gast gesproken of gemaild hebben en een claim bij Airbnb ingediend hebben; 

b. Een waarborgsom tussen $ 100  (€ 82) en $ 5000 (€ 4.079) is verplicht, dit bedrag wordt afgetrokken van de schade-uitkering.  De waarborgsom kan op de Airbnb site ingevuld worden. Let op: Voor claims groter dan $ 300 (€ 244,74) moet een proces-verbaal opgemaakt worden. Het advies is om altijd een proces-verbaal op te laten maken.

Meer weten: Bel 020 - 436 0 436 of mail naar: info@bokhorstverzekeringen.nl