Geen kentekenplicht voor landbouwvoertuigen / Onlangs heeft de Tweede Kamer niet ingestemd met een kentekenplicht voor landbouwvoertuigen. 

Hoewel er al behoorlijk aan de bezwaren van de landbouwbranche, zowel financieel als praktisch, is tegemoetgekomen, blijven er argumenten aangevoerd worden tegen een kentekenplicht voor landbouwvoertuigen.

Het meest recente argument dat landbouwverkeer nauwelijks op de openbare weg komt, heeft er wellicht mede voor gezorgd dat de Tweede Kamer medio december vorig jaar tegen invoering van een kentekenplicht voor landbouwvoertuigen stemde. 

----------------------

De kentekenplicht moest gaan gelden voor alle tractoren en mobiele voertuigen met beperkte snelheid (MMBS’en). Ook aanhangwagens met een maximummassa van meer dan 750 kilo en een constructiesnelheid van meer dan 
25 kilometer per uur moesten een kentekenplaat krijgen.

Uitgezonderd zijn:
De voertuigen die zijn uitgezonderd voor het op 1 juli 2015 ingevoerde T-rijbewijs, zoals straatveeg- en maaimachines smaller dan 1.30 meter, zijn ook uitgezonderd voor het T-kenteken. Daarnaast zijn voor de kentekenplicht alle tractoren en MMBS’en met een maximumconstructiesnelheid van ten hoogste 6 kilometer per uur uitgezonderd. Hier gaat het bijvoorbeeld om wegenbouwmachines of hoogwerkers.

Vanaf wanneer? 
De planning is om vanaf 1 januari 2017 alle nieuwe voertuigen direct vanuit de leverancier te kentekenen. Het bestaande wagenpark wordt van februari 2017 tot mei 2018 gekentekend.

Waarom? 
De belangrijkste reden voor de invoering van de kentekenplaten is het verhogen van de verkeersveiligheid. Daarnaast biedt het ook voordelen bij het traceren van gestolen voertuigen en geeft het een beter beeld van het aanwezige wagenpark in Nederland.

Met de invoering van dit zogenaamde T-kenteken voldoet Nederland tevens aan de Europese APK-verplichting voor snelle tractoren, die op 20 mei 2018 in werking treedt. Daarnaast kan voor snelle tractoren dankzij de kentekening een snelheidsverhoging worden doorgevoerd naar 40 kilometer per uur, op wegen waar dat volgens de wegbeheerder veilig is. Voor tractoren geldt momenteel nog een snelheidslimiet van 25 kilometer per uur. 

Nederland voert in 2018 de apk in voor trekkers die sneller rijden dan 40 kilometer per uur. Landbouwvoertuigen blijven vrijgesteld van wegenbelasting.

Met het kenteken wordt ook de handhaving vereenvoudigd. De politie kan aan de hand van het kenteken beter optreden bij gevaarlijk rijgedrag, en controleren of het voertuig verzekerd is, wat het maximum laadvermogen is, en of de tractor een ontheffing heeft om op een bepaalde weg te mogen rijden.

Verzekeren:

  • Oldtimers: ( tractoren en/of werktuigen ouder dan 30 jaar ) vanaf € 44,- per jaar.
  • Trekker: vanaf € 93,- per jaar.
  • Vorkheftruck: vanaf € 95,- per jaar.
  • Brand of Brand/diefstal of een Casco dekking is mogelijk tegen een aantrekkelijke premie.
  • MMBS: Ga naar de pagina. 

Informeer naar alle mogelijkheden en de actuele premie.