De Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) heeft haar procedure voor Artikel 34 WAM verklaringen enige tijd geleden aangepast. Wij merken dat de nieuwe werkwijze vragen oproept en informeren u daarom over de doorgevoerde wijzigingen.

Wat is er veranderd?
Indien op de peildatum van de RDW blijkt dat een voertuig niet verzekerd is, ontvangt de kentekenhouder een waarschuwingsbrief. In het verleden moest er met een  Artikel 34 verklaring aangetoond worden dat een voertuig op de peildatum verzekerd was. Deze Artikel 34 verklaring is in de nieuwe situatie niet meer nodig.

Nieuwe werkwijze
Voordat een zaak wordt overgedragen aan het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) voert de RDW nu een hercontrole uit. Hierbij wordt nogmaals gecheckt of het voertuig in het verzekeringsregister staat geregistreerd. Als dat het geval is, zal de RDW de zaak herroepen. De kentekenhouder wordt hierover schriftelijk geïnformeerd door de RDW; er volgt geen boete.

Indien er bij de hercontrole, zes weken na de peildatum, blijkt dat er geen geldige verzekering staat geregistreerd, dan draagt de RDW de zaak over aan het CJIB. Het CJIB verstuurt vervolgens de boete.

Als de zaak reeds is overgedragen aan het CJIB en er blijkt alsnog dat op de peildatum wél sprake was van een geldige verzekering, kan de RDW de zaak laten corrigeren bij de CJIB. In dit geval zal de maatschappij aan het RDW een aanvullende melding zenden.

De RDW informeert de kentekehouder vervolgens over de correctie; de boete wordt ingetrokken.

Lees verder: 2e kansverzekeringen