Gaat u voor zaken en vakantie naar Rusland dan heeft u een Ruslandverklaring nodig. Wij kunnen dat snel voor u in orde maken en de juiste verzekering opstellen met bijpassende verklaring. 

 De verklaring moet:

  • Op naam staan van de reiziger. Een verzekering op bedrijfsnaam wordt niet geaccepteerd. De nota kan wel door de zaak worden betaald middels een incasso of nota. 
  • Vermelden dat de reiziger een verzekering heeft met wereldwijde dekking of dekking in Rusland
  • De data vermelden die in de uitnodiging staan en verklaren dat de verzekering geldig is gedurende die periode. 
  • Een brief van de verzekeringsmaatschappij zijn, pasjes of kopieën van pasjes worden niet geaccepteerd
  • Ondertekend zijn door de verzekeraar

Wij kunnen een doorlopende Zakenreisverzekering opstellen die aansluit bij de eisen ( niet op naam van het bedrijf ) en de persoonlijke voorkeur. Daarbij kunnen we een verklaring afgeven van 1 jaar geldigheid of alleen gedurende de afgesproken perioden. 

Vandaag nog regelen; Bel 020 - 436 0 436 

Ruslandverklaring reisverzekering

platte kar optocht vrachtwagen personen vervoer Bokhorst Verzekeringen

Niks leukers dan met het team op de kar en een rondje door het dorp om iedereen te laten zien en horen dat je kampioen bent geworden! 

Als eigenaar van het vervoersmiddel of als bestuur van de vereniging is het wel van belang om te zorgen voor een juiste verzekering. Je kan er niet van uitgaan dat de huidige verzekering zomaar dekking geeft voor het rijden met een groep personen op de platte kar of op de laadvloer van de bakwagen. 

Mocht er dan iets gebeuren dan is er in ieder geval een passende dekking geregeld. Zodoende komt het niet voor rekening van de eigenaar van het motorvoertuig die vanuit sponsoring / clubgevoel zijn spullen beschikbaar stelt of bij het bestuur als organisator van het evenement. De mogelijke financiële gevolgen kunnen fors zijn met alle gevolgen van dien voor de eigenaar en/of de vereniging of stichting. 
 
Wij verzekeren al vele jaren verschillende evenementen en optochten en delen onze kennis ook met gemeenten en organisatie's van evenementen om zodoende te voorkomen dat er door steeds maar weer toenemende regel en wetgeving het straks bijna niet meer mogelijk is om nog een rondje dorp te doen op de platte kar met de kampioenen! 

 

Hoe zit het nu: 

Is er dekking op de huidige verzekering:

De huidige verzekering van de tractor / vrachtauto geeft geen dekking voor het vervoeren van personen in de laadruimte of in/op een getrokken aanhanger. Deelname aan evenementen / optochten is in bijna alle verzekeringen uitgesloten van dekking. 

Onze ervaring is dat geen van de verzekeraars een standaard dekking heeft voor het oneigenlijke gebruik van het verzekerde motorvoertuig. Alleen na uitdrukkelijk akkoord kan er sprake zijn van een dekking voor deelname aan een evenement zoals een optocht of kampioensfeest. 

Hiervan zal dan een aantekening moeten worden gemaakt op de polis. Dit omdat het noodzakelijk is dat er een verhoogde dekking is voor de wettelijke aansprakelijkheid ivm personenvervoer ( meer dan 8 personen ) van ten minste € 10.836.000 ( 05-2019 ) per gebeurtenis. De standaard WA dekking is dus niet voldoende. Daarom is de aantekening nodig zodat dit ook is vastgelegd. 
 

Wat zegt het: Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
De wetgeving is helder op dit gebied. Vanaf 1 mei 2005 is het reeds verboden om personen te vervoeren in de open of gesloten laadruimte van een motorvoertuig of bromfiets en in of op een aanhangwagen achter een motorvoertuig of bromfiets #.

#Voor deelname aan evenementen is het mogelijk een gemeentelijke ontheffing aan te vragen. 
Een ontheffing is dus noodzakelijk en kan individueel of in één keer voor een compleet evenement worden afgegeven door de gemeente. Echter is onze ervaring dat nog lang niet alle gemeenten in hun APV ( Algemene plaatselijke verordening ) het afgeven van een individuele ontheffing goed hebben geregeld. Waardoor het nog vaak moeizaam is of gewoon niet mogelijk is om een ontheffing aan te vragen. Gelukkig kunnen wij in dit soort gevallen in overleg bekijken of we niet toch een dekking kunnen geven. Uiteraard kijken wij dan of alle preventie maatregelen zijn genomen en de combinatie voldoet aan de gestelde voorwaarden.  
 
Wat kan er wel?:
1) De Veiligheid: Om alles zo veilig mogelijk te laten verlopen en tegelijk rekening te houden dat er sprake is van een feestelijke situatie stellen we een aantal eisen aan de uitval beveiliging aan de voor en achterzijden en zal de zijkant minimaal 1;20 hoog moeten zijn. 
2) Ook de combinatie zelf moet van een deugdelijke kwaliteit zijn. Denk aan een geldige APK of een verklaring van technische deugdelijkheid afhankelijk van het type.
3) Ook zal de bestuurder moeten beschikking over afdoende rijervaring met de combinatie.
4) De te nemen route van te voren moeten verkennen en waar nodig de route aanpassen om potentieel gevaarlijke punten te vermijden cq te herkennen en passende maatregelen te nemen. 
 
Omdat elke situatie toch net weer even anders is kijken we per evenement naar de mogelijkheden, waarbij preventie uiteraard het uitgangspunt is. 

 

Wat zijn de kosten:
De kosten: Voor het afgeven van een passende WA dekking voor één of meerdere dagen rekenen wij een premie vanaf € 125,- excl. poliskosten en assurantiebelasting per dag. Dit komt dan inclusief alle kosten op € 172,43
Ook hebben we doorlopende dekkingen voor meerdere evenementen op jaarbasis en kunnen we complete optochten / evenementen verzekeren. Niet alleen voor de WA dekking maar ook voor aanvullende dekking. Neem contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden of vul onderstaand formulier zo compleet mogelijk in. 

 

Wilt u een ruime dekking naast de WA dekking? Dan kunnen we met een evenementenverzekering meerdere zaken afdekken. Hiermee verzekert u bijvoorbeeld de aansprakelijkheid voor deelname aan de optocht (alle overige aansprakelijkheid behalve de aansprakelijkheid van het rijrisico). Ingehuurde materialen zoals een geluidsinstallatie. Ook kunt u een ongevallendekking sluiten voor de deelnemers op de wagen. Kortom er is veel mogelijk. 

Kijk voor alle mogelijkheden op onze Praalwagenverzekering pagina. of bel; 020 - 436 0 436

Nieuws over eten bezorgdiensten / bezorgbrommer / verzekering

Voogd & Voogd en Bovemij hebben kenbaar gemaakt dat ze met ingang van 01-05-2017 geen nieuwe bezorgbrommers / bezorgscooters meer verzekeren. Tevens hebben ze aangegeven dat de bestaande verzekeringen per contractsvervaldatum vanaf 01-08-2017 worden beeindigd.

Uiteraard hebben wij wel een passende oplossing die in veel gevallen ook nog zal zorgen voor een lagere premie! Dat is dan gelijk mooi meegenomen.

Wel moeten door deze beslissing veel horeca ondernemers een overstap gaan maken naar een andere aanbieder en wij helpen daar natuurlijk graag bij;

  • Al onze bestaande klanten bij Voogd & Voogd / Bovemij, worden door ons benaderd en krijgen een passende aanbieding zodat de overstap zo soepel mogelijk zal verlopen. 
  • 2 maanden voor de datum van beeindiging verzenden wij samen met Voogd een vooraankondiging.
  • Het nieuwe aanbod verzenden wij 1 maand voorafgaande aan de datum van beeindigingn en wij nemen contact met u op. 

Bent u nog geen klant van ons maar wilt u wel graag ons aanbod ontvangen?

Bezorgbrommer scooter verzekering bokhorst

 

 

 

Geen kentekenplicht voor landbouwvoertuigen / Onlangs heeft de Tweede Kamer niet ingestemd met een kentekenplicht voor landbouwvoertuigen. 

Hoewel er al behoorlijk aan de bezwaren van de landbouwbranche, zowel financieel als praktisch, is tegemoetgekomen, blijven er argumenten aangevoerd worden tegen een kentekenplicht voor landbouwvoertuigen.

Het meest recente argument dat landbouwverkeer nauwelijks op de openbare weg komt, heeft er wellicht mede voor gezorgd dat de Tweede Kamer medio december vorig jaar tegen invoering van een kentekenplicht voor landbouwvoertuigen stemde. 

----------------------

De kentekenplicht moest gaan gelden voor alle tractoren en mobiele voertuigen met beperkte snelheid (MMBS’en). Ook aanhangwagens met een maximummassa van meer dan 750 kilo en een constructiesnelheid van meer dan 
25 kilometer per uur moesten een kentekenplaat krijgen.