MMBS = Motorrijtuig Met Beperkte Snelheid

We verzekeren de MMBS type Z1 of T5 tegen een aantrekkelijke premie;

Verzekeren is mogelijk op 2 manieren.

1) Indien u aantoonbaar maakt dat het gebruik 100% zakelijk is cq voor landbouw doeleinde, dan is het mogelijk om een Werk- Landbouwmaterieelverzekering aan te vragen als aanvulling op een reeds lopend of nieuw af te sluiten verzekeringspakket.

De premie is € 245,- per jaar excl. 21% assurantiebelasting. 

Voorwaarden:

 • Altijd jaarbetaling en schorsen is niet mogelijk.
 • Alleen mogelijk als aanvulling op een lopend pakket of bij aanvraag nieuw verzekeringspakket.
 • Aantoonbaar zakelijk gebruik door KvK inschrijving op adres aanvrager. 

Indien het gebruik prive/particulier is, vragen wij voor u een offerte aan bij de Vereende | Schade- en verzekeringswerken.

Daarbij is het van belang of het mogelijk is om schadevrije jaren over te nemen van een eerdere motorvoertuigverzekering. U kunt namelijk tot 75% korting opbouwen over de premie.

LET OP: Zie ook invoering Kentekenplicht voor MMBS voertuigen vanaf 2017.  

 

Neem contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden. Vraag online een offerte aan of bel direct: 020 - 436 0 436.

Lees onderstaande informatie goed door:

Rijbewijs

Wij maken u er op attent dat vanaf 1 juli 2015 het T-rijbewijs als enig geaccepteerd rijvaardigheidsdocument is toegestaan om een teruggekeurd motorrijtuig/ Motorrijtuig met Beperkte Snelheid (MMBS) te mogen besturen. Als de bestuurder op de invoeringsdatum van deze wet over een rijbewijs B beschikt, heeft hij/zij, na de invoering van de nieuwe regels, nog 10 jaar de tijd voor het bijschrijven van de categorie T op het rijbewijs zonder hiervoor examen af te leggen.Gedurende die 10 jaar is het B-rijbewijs alleen ook voldoende om een MMBS te mogen besturen.

Voor de MMBS T5 is acceptatie door de maatschappij alleen mogelijk indien de bestuurder in het bezit is van ten minste het B rijbewijs. 

Lees ook: MMBS; INVOERING RIJBEWIJSPLICHT PER 1 JULI 2015

Korting op basis van schade vrij rijden

Indien u beschikt over schadevrije jaren opgebouwd met een motorvoertuigverzekering heeft u recht op een korting op de premie bij de Vereende ( Bonus/malus regeling ) Maximaal kunt u 75% korting opbouwen. Het is dan wel noodzakelijk dat de jaren kunnen worden overgenomen.

U krijgt bij beeindiging van een motorvoertuigverzekering een opgaven van het aantal jaren dat er beschikbaar zijn! 

Voor de werk- en Landbouwverzekering is dit niet van toepassing. 

Voorwaarden

Bij de offerte krijgt u een opgaven van de voor de verzekering van toepassing zijnde clausules. Deze zijn afhankelijk van het soort verzekering en het type voertuig.

Veel voorkomende Clausules;

 • Nederlanddekking; Dekking alleen geldig in Nederland
 • MMBS t/m 25 km; Rijdt de verzekerde MMBS harder dan 25 km per uur en wordt er schade veroorzaakt? Dan heeft de maatschappij het recht onm de schade te verhalen op de verzekeringsnemer. 
 • MMBS t/m 25 km: Kan de verzekerde MMBS harder rijden dan 25 km per uur en wordt dit bij de maatschappij bekend, dan zal de polis worden beeindigd per de datum dat deze informatie beschikbaar is gekomen, met inachtneming van één maand opzegtermijn. 
 • Aanhangwagen en MMBS: Geen dekking indien u rijdt met een aan de MMBS gekoppelde aanhanger. Uitbreiding van de dekking is met een toeslag mogelijk.
 • MMBS / Inzittende in de laadruimte zijn niet verzekerd!
 • MMBS T5 / Verzekerd voertuig dient jaarlijks, bij een BOVAG garage bedrijf, een verklaring van technische deugdelijkheid aan te vragen ( dit is geen APK: zie voorbeeld. ) en een kopie aan de maatschappij te verzenden. Indien er geen verklaring beschikbaar is na schade, kan de maatschappij de schade op de verzekerde verhalen! 
 • MMBS / Openbare weg; Geen dekking voor deelname aan: terreinrijden, crosswedtrijden of andere wedstrijden. 
 • Schade aan gewassen, begroeiingen, beschoeiingen en terreinen zijn niet verzekerd. 

Regeling voertuigen Categorie Z

Toelichting op definitie ‘Motorrijtuig met beperkte snelheid’ uit de ‘Regeling Voertuigen’

 • Nationale categorie Z1 Motorvoertuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 25 km/h, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, niet ingericht voor het vervoer van personen en ingericht voor het bij op korte afstand van elkaar gelegen plaatsen afleveren of ophalen van goederen. Vanaf 1 september 2014 moet het voertuig voorzien zijn van een laadvloer van minimaal 1,5 x 1,5 meter of een minimale totale oppervlakte van 3 m2 .
 • Nationale categorie Z2 Motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, niet ingericht voor het vervoer van personen en wel ingericht voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten wegen, aan wegen of aan werken op, in, langs en boven wegen. Vanaf 1 september 2014 moet het voertuig ook voldoen aan de onderstaande voorwaarden: • Inrichting moet aanwezig zijn en vast aan het voertuig zijn bevestigd. • Het voertuig moet ingericht zijn voor hijs, duw of werktuig werkzaamheden (aangedreven door bijvoorbeeld de hoofdmotor), denk aan kraan of borstel of zuigwerkzaamheden.
 • Nationale categorie Z3 Motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, met niet meer dan acht zitplaatsen, de bestuurderszitplaats niet meegerekend, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, dat een combinatie vormt met één of meer aanhangwagens die zijn ingericht voor het vervoer van personen.  

 

Regeling voertuigen Categorie T

Toelichting op definitie ‘Landbouw- of bosbouwtrekker’ uit de ‘Regeling Voertuigen’ Definitie voertuig van de voertuigcategorie T

 

Motorvoertuig op wielen, met ten minste twee assen en een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet minder dan 6 km/h, die voornamelijk voor tractiedoeleinden is bestemd en in het bijzonder is ontworpen voor het trekken, duwen, dragen of in beweging brengen van bepaalde verwisselbare uitrustingsstukken die voor gebruik in de landbouw of bosbouw zijn bestemd, of voor het trekken van aanhangwagens voor de landbouw of bosbouw, welk motorvoertuig kan zijn ingericht om een lading te vervoeren voor landbouw- of bosbouwdoeleinden of kan worden uitgerust met zitplaatsen voor meerijders.

 

Met ingang van 1 september 2015 moet bij de aanvraag aan het RDW ook een verklaring van de fabrikant worden overlegd dat het voertuig tevens impliciet is ontworpen voor het gebruik als Land- en bosbouw trekker.

 

Voertuigclassificatie:

 • T1: landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h, met een minimumspoorbreedte van de zich het dichtst bij de bestuurder bevindende as van niet minder dan 1.150 mm, met een lege massa in rijklare toestand van meer dan 600 kg en met een vrije hoogte boven het wegdek van ten hoogste 1.000 mm.
 • T2: landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h, met een minimumspoorbreedte van minder dan 1.150 mm, met een lege massa in rijklare toestand van meer dan 600 kg en met een vrije hoogte boven het wegdek van ten hoogste 600 mm, met dien verstande dat wanneer echter de waarde van de hoogte van het zwaartepunt van de landbouw- of bosbouwtrekker- ten opzichte van het wegdek gemeten -, gedeeld door het gemiddelde van de minimumspoorbreedten van elke as, meer dan 0,90 bedraagt, de door de constructie bepaalde maximumsnelheid beperkt is tot 30 km/h.
 • T3: landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h, met een lege massa in rijklare toestand van ten hoogste 600 kg.
 • T4: landbouw- of bosbouwtrekkers voor speciale doeleinden op wielen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h. (Zie Regeling voertuigen voor onderverdeling)
 • T5: landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 40 km/h. 

Voor meer informatie over MMBS zie ook: https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Ombouw-voertuig-tot-MMBS.aspx 


Vraag een offerte aan of bel direct: 020 - 436 0 436 / info@bokhorstverzekeringen.nl 

Indien het een prive aanvraag is. Vul dan dit formulier in en stuur deze via de mail naar ons toe ( info@bokhorstverzekeringen.nl )

 

Indien het een zakelijke aanvraag is, vul dan onderstaand formulier in: 


Vraag online een offerte aan