MMBS = Motorrijtuig Met Beperkte Snelheid

We verzekeren de MMBS type Z1 of T5.

Toelichting:

 • Z1 = Leeftijd: 16 jaar en in bezit van T rijbewijs. 
  • Indicatie premie: Opel Combo / Volkswagen Caddy / Seat Inca / Citroen Berlingo / Renault Kangoo :
   • Bestuurder: 16 jaar / gewicht +/- 1100 kilo / Vanaf € 175,- / € 200,- per maand excl. 21% assurantiebelasting
 • T5 = Leeftijd 18 jaar en in bezit van B rijbewijs.
  • Indicatie premie: Land Rover / Kia Sorento / SSang Yong / Jeep Grand Cherokee / Mitsubishi Pajero / Nissan Patrol
   • Bestuurder 18 jaar / gewicht +/- 1850 kilo / Vanaf € 200,- / € 225,- per maand excl. 21% assurantiebelasting

 

 

Neem contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden. Vraag online een offerte aan of bel direct: 020 - 436 0 436.

Lees onderstaande informatie goed door:

Rijbewijs

Wij maken u er op attent dat vanaf 1 juli 2015 het T-rijbewijs als enig geaccepteerd rijvaardigheidsdocument is toegestaan om een teruggekeurd motorrijtuig/ Motorrijtuig met Beperkte Snelheid (MMBS) te mogen besturen. Als de bestuurder op de invoeringsdatum van deze wet over een rijbewijs B beschikt, heeft hij/zij, na de invoering van de nieuwe regels, nog 10 jaar de tijd voor het bijschrijven van de categorie T op het rijbewijs zonder hiervoor examen af te leggen.Gedurende die 10 jaar is het B-rijbewijs alleen ook voldoende om een MMBS te mogen besturen.

Voor de MMBS T5 is acceptatie door de maatschappij alleen mogelijk indien de bestuurder in het bezit is van ten minste het B rijbewijs. 

Leeftijd registratie

Om een land-of bosbouwvoertuig te mogen besturen, moet de bestuurder 16 jaar of ouder zijn en in het bezit zijn van het T-rijbewijs.

Om een land- of bosbouwvoertuig bij de Dienst Wegverkeer (RDW) te kunnen registreren, moet de aanvrager echter 18 jaar of ouder zijn. Dit staat in de Wegenverkeerswet, artikel 48 lid 1 en luidt:

Inschrijving in het kentekenregister en tenaamstelling vinden, tegen betaling, op de door de Dienst Wegverkeer vastgestelde wijze, van de daarvoor door deze dienst vastgestelde tarieven, plaats op aanvraag van:

 1. In Nederland woonachtige natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt, dan wel
 2. In Nederland woonachtige natuurlijke personen die de leeftijd van zestien jaren hebben bereikt indien de aanvraag betrekking heeft op een inschrijving en tenaamstelling van een bromfiets, en
 3. In Nederland gevestigde rechtspersonen.

Eigenaren van een land- of bosbouwvoertuig die nog geen 18 jaar zijn, kunnen dat motorrijtuig dus niet laten registreren bij de RDW op hun eigen naam.

Registratie verplicht?

Registratie van land- en bosbouwvoertuigen

De registratie van land- en bosbouwvoertuigen wordt verplicht

Per 1 januari 2021 wordt de registratie van land- en bosbouwvoertuigen verplicht. De registratieperiode is van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. Binnen dat jaar moet de registratieplicht dus doorgevoerd zijn. vanaf 01-01-2022 worden verzekeringen beeindigd waar nog geen registratie voor is aangeleverd.

Het is in de eerste maanden van 2021 nog wel mogelijk een verzekering aan te vragen in afwachting van de registratie. 

Wat zijn land- en bosbouwvoertuigen?

 • Land- of bosbouwtrekkers op wielen en op rupsbanden;
 • Land- of bosbouwaanhangers;
 • Verwisselbare getrokken uitrustingsstukken;
 • Motorrijtuigen met beperkte snelheid (MMBS);
 • Mobiele machines (Nieuw per 1 januari 2021).

Wat houdt de registratieplicht precies in?

De registratieplicht voor land- en bosbouwvoertuigen houdt in dat deze voertuigen moeten worden ingeschreven in het register van de Dienst Wegverkeer (RDW).

Ook wordt er een kentekennummer toegekend en moet de eigenaar van het land- of bosbouwvoertuig een kentekencard (= kentekenbewijs) aanvragen die bij een verkeerscontrole getoond moet kunnen worden door de bestuurder van het land- of bosbouwvoertuig.

Voor bepaalde categorieën land- en bosbouwvoertuigen geldt ook een kentekenplaatplicht, waarbij een fysieke kentekenplaat op de achterzijde van het voertuig moet worden bevestigd. Daarnaast kan ook een APK verplicht zijn.

Welke catogorieën zijn er:

Voor de categorie tot en met 25 kilometer per uur geldt per 1 januari 2021

 • inschrijving in het RDW-register
 • tenaamstelling van het voertuig
 • toekennen van een kentekennummer
 • met bijbehorende kentekencard (= kentekenbewijs)
 • fysieke kentekenplaat op de achterzijde van het voertuig is pas verplicht per 1 januari 2025 (tot die tijd blijft de oranje afgeknotte driehoek verplicht)

Voor de categorie tot 40 kilometer per uur geldt per 1 januari 2021

 • inschrijving in het RDW-register
 • tenaamstelling van het voertuig
 • toekennen van een kentekennummer
 • met bijbehorende kentekencard (= kentekenbewijs)
 • fysieke kentekenplaat op de achterzijde van het voertuig is per direct verplicht voor nieuwe voertuigen, bestaande voertuigen hebben de tijd tot en met 31 december 2021 of tot eerdere inschrijving in het RDW-register

Voor de categorie vanaf 40 kilometer per uur geldt per 1 januari 2021

 • inschrijving in het RDW-register
 • tenaamstelling van het voertuig
 • toekennen van een kentekennummer
 • met bijbehorende kentekencard (= kentekenbewijs)
 • fysieke kentekenplaat op de achterzijde van het voertuig is per direct verplicht voor nieuwe voertuigen, bestaande voertuigen hebben de tijd tot en met 31 december 2021 of tot eerdere inschrijving in het RDW-register
 • vanaf 1 mei 2021 wordt een geldige APK verplicht

Uitzonderingen

 • Van de registratie- en kentekenplicht zijn uitgesloten:
 • Voertuigen die niet harder gaan dan 6 kilometer per uur (bijvoorbeeld hoogwerkers of hefplateaus)
 • Één-assige motorrijtuigen en meeneem- heftrucks
 • Fruittreintjes
 • Asfalteermachines
 • Asfaltfreesmachines
 • Walsen
 • Voertuigen smaller dan 130 centimeter (zoals heftrucks, grasmaaiers, onkruidbestrijders, veegmachines, sneeuwruimers/gladheidsbestrijders, hondenpoepverzamelaars)

Termijnen:

 • Voertuigen die vóór 1 januari 2021 in gebruik zijn genomen, moeten uiterlijk 31 december 2021 zijn geregistreerd bij de RDW.
 • Voertuigen die ná 31 december 2020 in gebruik worden genomen, moeten voor de eerste registratie beoordeeld worden bij een keuringsstation van de RDW.

De APK-plicht geldt niet voor land- en bosbouwtrekkers:

 • Op rupsbanden;
 • Die worden gebruikt voor landbouw, tuinbouw, bosbouw, veeteelt of visserij, hoofdzakelijk op het terrein waar dit plaatsvindt. Terrein is inclusief landwegen, bospaden en akkers. 

Een MMBS die dus in gebruik is voor 'normaal' vervoer valt dus onder de APK plicht. 

Valt een land- of bosbouwvoertuig onder de APK-plicht? 
Dan moet dat voertuig vier jaar na de datum van de eerste toelating voor het eerst worden gekeurd. Daarna moet het land- of bosbouwvoertuig elke twee jaar worden gekeurd.

Voorwaarden

Bij de offerte krijgt u een opgaven van de voor de verzekering van toepassing zijnde clausules. Deze zijn afhankelijk van het soort verzekering en het type voertuig.

Veel voorkomende Clausules;

 • Nederlanddekking; Dekking alleen geldig in Nederland
 • MMBS t/m 25 km; Rijdt de verzekerde MMBS harder dan 25 km per uur en wordt er schade veroorzaakt? Dan heeft de maatschappij het recht onm de schade te verhalen op de verzekeringsnemer. 
 • MMBS t/m 25 km: Kan de verzekerde MMBS harder rijden dan 25 km per uur en wordt dit bij de maatschappij bekend, dan zal de polis worden beeindigd per de datum dat deze informatie beschikbaar is gekomen, met inachtneming van één maand opzegtermijn. 
 • Aanhangwagen en MMBS: Geen dekking indien u rijdt met een aan de MMBS gekoppelde aanhanger. Uitbreiding van de dekking is met een toeslag mogelijk.
 • MMBS / Inzittende in de laadruimte zijn niet verzekerd!
 • MMBS T5 / Verzekerd voertuig dient jaarlijks, bij een BOVAG garage bedrijf, een verklaring van technische deugdelijkheid aan te vragen ( dit is geen APK: zie voorbeeld. ) en een kopie aan de maatschappij te verzenden. Indien er geen verklaring beschikbaar is na schade, kan de maatschappij de schade op de verzekerde verhalen! 
 • MMBS / Openbare weg; Geen dekking voor deelname aan: terreinrijden, crosswedtrijden of andere wedstrijden. 
 • Schade aan gewassen, begroeiingen, beschoeiingen en terreinen zijn niet verzekerd. 

Regeling voertuigen Categorie Z

Toelichting op definitie ‘Motorrijtuig met beperkte snelheid’ uit de ‘Regeling Voertuigen’

 • Nationale categorie Z1 Motorvoertuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 25 km/h, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, niet ingericht voor het vervoer van personen en ingericht voor het bij op korte afstand van elkaar gelegen plaatsen afleveren of ophalen van goederen. Vanaf 1 september 2014 moet het voertuig voorzien zijn van een laadvloer van minimaal 1,5 x 1,5 meter of een minimale totale oppervlakte van 3 m2
 • Nationale categorie Z2 Motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, niet ingericht voor het vervoer van personen en wel ingericht voor het uitvoeren van werkzaamheden buiten wegen, aan wegen of aan werken op, in, langs en boven wegen. Vanaf 1 september 2014 moet het voertuig ook voldoen aan de onderstaande voorwaarden: • Inrichting moet aanwezig zijn en vast aan het voertuig zijn bevestigd. • Het voertuig moet ingericht zijn voor hijs, duw of werktuig werkzaamheden (aangedreven door bijvoorbeeld de hoofdmotor), denk aan kraan of borstel of zuigwerkzaamheden.
 • Nationale categorie Z3 Motorrijtuig met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 45 km/h, met niet meer dan acht zitplaatsen, de bestuurderszitplaats niet meegerekend, niet zijnde een landbouw- of bosbouwtrekker of een bromfiets, dat een combinatie vormt met één of meer aanhangwagens die zijn ingericht voor het vervoer van personen.  

 

Regeling voertuigen Categorie T

Toelichting op definitie ‘Landbouw- of bosbouwtrekker’ uit de ‘Regeling Voertuigen’ Definitie voertuig van de voertuigcategorie T

 

Motorvoertuig op wielen, met ten minste twee assen en een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet minder dan 6 km/h, die voornamelijk voor tractiedoeleinden is bestemd en in het bijzonder is ontworpen voor het trekken, duwen, dragen of in beweging brengen van bepaalde verwisselbare uitrustingsstukken die voor gebruik in de landbouw of bosbouw zijn bestemd, of voor het trekken van aanhangwagens voor de landbouw of bosbouw, welk motorvoertuig kan zijn ingericht om een lading te vervoeren voor landbouw- of bosbouwdoeleinden of kan worden uitgerust met zitplaatsen voor meerijders.

 

Met ingang van 1 september 2015 moet bij de aanvraag aan het RDW ook een verklaring van de fabrikant worden overlegd dat het voertuig tevens impliciet is ontworpen voor het gebruik als Land- en bosbouw trekker.

 

Voertuigclassificatie:

 • T1: landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h, met een minimumspoorbreedte van de zich het dichtst bij de bestuurder bevindende as van niet minder dan 1.150 mm, met een lege massa in rijklare toestand van meer dan 600 kg en met een vrije hoogte boven het wegdek van ten hoogste 1.000 mm.
 • T2: landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h, met een minimumspoorbreedte van minder dan 1.150 mm, met een lege massa in rijklare toestand van meer dan 600 kg en met een vrije hoogte boven het wegdek van ten hoogste 600 mm, met dien verstande dat wanneer echter de waarde van de hoogte van het zwaartepunt van de landbouw- of bosbouwtrekker- ten opzichte van het wegdek gemeten -, gedeeld door het gemiddelde van de minimumspoorbreedten van elke as, meer dan 0,90 bedraagt, de door de constructie bepaalde maximumsnelheid beperkt is tot 30 km/h.
 • T3: landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h, met een lege massa in rijklare toestand van ten hoogste 600 kg.
 • T4: landbouw- of bosbouwtrekkers voor speciale doeleinden op wielen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van niet meer dan 40 km/h. (Zie Regeling voertuigen voor onderverdeling)
 • T5: landbouw- of bosbouwtrekkers op wielen met een door de constructie bepaalde maximumsnelheid van meer dan 40 km/h. 

Voor meer informatie over MMBS zie ook: https://www.rdw.nl/Particulier/Paginas/Ombouw-voertuig-tot-MMBS.aspx 


Vraag een offerte aan of bel direct: 020 - 436 0 436 / info@bokhorstverzekeringen.nl 


Vraag online een offerte aan