Korte termijn verzekeringen bij o.a import / export / ééndags-kenteken en bijzondere kentekens. 

Korte termijnverzekeringen

Overzicht van de verschillende soorten kentekens die door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) afgegeven kunnen worden voor het verzekeren van motorrijtuigen voor een korte termijn. Per kenteken vermelden we welke informatie noodzakelijk is om het risico te kunnen beoordelen en na te gaan of een verzekering mogelijk is. 

Voor meer informatie over de door de RDW afgegeven kentekens verwijzen wij u graag naar hun website, www.rdw.nl.

Voor al deze verzekeringen geven wij de groenekaart ( en de polis indien van toepassing ) na ontvangst van de betaling. Deze gaat indien voor 17:00 betaald, nog dezelfde dag op de post. 

Lees meer:

Ééndags

Eendagskenteken verzekering. 

Een ééndagskenteken wordt over het algemeen gebruikt voor de situatie dat een voertuig met een buitenlands kenteken, waarvoor een Nederlands kenteken is aangevraagd, naar het keuringstation van de RDW moet.

De ééndagskentekens zijn als volgt samengesteld: Z-00-01 t/m Z-99-99. Het kenteken is slechts geldig op de vooraf –en op het kentekenbewijs opgenomen – vastgestelde datum, waarop de rit naar het keuringstation zal plaatsvinden. Het kenteken wordt aangemeld bij de RDW.

De verzekerde moet zelf zorgen voor de kentekenplaten. Er wordt geen groenekaart (Internationaal Verzekerings Bewijs afgegeven omdat er uitsluitend dekking in Nederland wordt gegeven.

 • Voor de aanvraag hebben wij nodig:
  • NAW gegevens ( Naam, adres van de bestuurder / eigenaar van de auto ) 
  • Kopie van het ééndags-kentekenbewijs via de e-mail.
   • Kenteken kunt u online aanvragen via het RDW.
   • Het kentekennummer van het eendagskenteken moet met zwarte letters op een plaat met witte ondergrond worden geplaatst. Dit hoeft geen originele kentekenplaat te zijn. De precieze voorwaarden die aan de kentekenplaat hiervoor gesteld worden vind je in de begleidende brief bij het eendagskenteken. Met de juiste maten in acht nemend mag je een wit stuk karton nemen en daar met een zwarte marker het kenteken op schrijven.
  • Dekking alleen: WA dekking.
  • De betaling zal gaan via Ideal vooraf.
  • Dekking is alleen mogelijk voor de eerstkomende werkdag indien de aanvraag voor 17:00 op een werkdag door ons is ontvangen en betaald. Aanvragen op Zaterdag of Zondag zijn dus mogelijk voor minimaal de Dinsdag. 

Wij kunnen de volgende ééndagsdekkingen aanbieden:

Transito

Transitokenteken:

Het transitokenteken is bedoeld voor vervoer van het ene naar het andere land door Nederland heen van voertuigen die geen Nederlands kenteken hebben. Vaak zijn dit voertuigen die afkomstig zijn uit het buitenland en vanuit Nederland naar een ander buitenland worden gereden. Ook nieuwe voertuigen komen in aanmerking. Om in aanmerking te komen voor een transitokenteken moet het voertuig in Nederland staan. Het kenteken is niet bedoeld om voertuigen vanuit het buitenland naar Nederlandte vervoeren. Het transitokenteken is wereldwijd geldig. Met één Nederlands transitokenteken kan dus de doorvoer door heel Europa geregeld worden. Het transitokenteken is wereldwijd 14 dagen geldig.

 • Voor het verzekeren van een transitokenteken hebben wij nodig:·NAW gegevens van de klant & Kopie van Transito kentekenbewijs via de e-mail

Vraag aan

Export

Exportkenteken:

Voertuigen die u naar het buitenland exporteert, moeten witte export-kentekenplaten met zwarte tekens voeren als ze rijdend over de weg het land verlaten. Het exportkenteken wordt verstrekt onder voorwaarde dat het (APK-plichtige) voertuig nog APK goedgekeurd is. Het exportkenteken bestaat uit 2 maal 3 tekens (bijv. JVN-R78).Het afgegeven kenteken is 14 dagen geldig vanaf afgiftedatum door de RDW, tenzij devervaldatum van de APK eerder afloopt. In dat geval is de APK-vervaldatum de vervaldatum van het uitvoerkenteken.

 • Voor het verzekeren van een exportkenteken hebben wij nodig: NAW gegevens van de klant & Kopie Export-/Uitvoerverklaring via de e-mail

Export Nederlands kenteken /  zonder exportkenteken
Een verzekering voor het exporteren van een Nederlands kenteken is mogelijk voor de duur van 15 dagen.Voor de risicobeoordeling hebben wij nodig:· Voorkant van het motorrijtuigaanvraagformulier met daarbij de objectgegevens. Let op:· het kenteken mag niet langer dan 14 dagen op naam staan.· Staat het kenteken langer dan 14 dagen op naam, dan moet de klant aantonen dat hij elders verzekerd is geweest.

Vraag aan

Import

Import buitenlands kenteken:

Wij kunnen een verzekeringen voor het importeren van een auto met buitenlands kenteken aanbieden voor de duur van 15 dagen of langer. Zie tab: tarieven. 

Voor de risicobeoordeling hebben wij nodig:·

 • NAW gegevens van de verzekeringsnemer
 • Kopie van de aankoopnota
 • Kopie van het rijbewijs (wij verzekeren in dit geval alleen personen met een NL Rijbewijs) of kopie Nederlands paspoort.

Op verzoek kunnen we ook een langere termijn aanbieden 

Vraag aan

BN/GN kenteken

BN/GN kenteken ( Buitenlander in Nederland / Geen Nederlander)

Deze kentekens worden afgegeven voor voertuigen, waarvan de eigenaar/houder in aanmerking komt voor vrijstelling van de BTW en de BPM. Het kenteken wordt over het algemeen afgegeven voor Amerikaanse militairen, personeel van buitenlandse ambassades, consulaten en daarmee gelijkgestelde instellingen. Het kenteken bestaat uit de letters BN met daarachter twee groepen van twee cijfers (b.v.BN-01-23).

Voor het verzekeren van een BN kenteken hebben wij nodig:

 • Kopie kentekenbewijs
 • Aankoop nota / offerte
 • NAW gegevens van de klant

Let op: Als het voertuig een GN-kenteken heeft gekregen in verband met uitvoer naar het eigenland van degene die het voertuig in Nederland heeft gekocht en er door de douane een geldigheidsduur van het kenteken is bepaald, dient in het geval dat de geldigheidsduur langer is dan een maand, een volledig ingevuld aanvraagformulier ingeleverd te worden.

Vraag aan

Grensverzekering

Grensverzekering:

Korte termijnverzekering voor buitenlanders die tijdelijk Nederland bezoeken met een motorrijtuig met een buitenlands kenteken, die of géén verzekering hebben of een verzekering hebben die niet voldoet aan de hier in Nederland geldende eisen en verplichtingen.

Voor het afgeven van een grensverzekering hebben wij nodig:

 • Kopie verzekeringsbewijs eigen land;· 
 • Kopie kentekenbewijs;· het kenteken mag niet langer dan 1 maand op naam staan en het voertuig mag niet langer dan 1 maand onverzekerd zijn. 

Vraag aan

 

 

 

DEKKINGEN:

In principe alleen WA-dekking, maar sinds kort is er ook de mogelijkheid om voor sommige motorrijtuigen, waarvoor een korte termijnverzekering wordt afgesloten, het Casco-risico te verzekeren. Als er een WA + Casco-dekking wordt afgegeven, zal Bokhorst Verzekeringen een polisblad en groene kaart afgeven.

Omtrent acceptatie, premie en voorwaarden kunt u contact met ons opnemen.

Vraag aan

Tarieven

Tarieven korte termijnverzekering

 • Wettelijke Aansprakelijkheid

Personenauto’s / Bestelauto / Motor / Brommer

 • € 35,- voor 1 dag incl. belasting en kosten.
 • Aanvraag online met iDeal betaling.

Camper / Vrachtauto 

 • 1 dag vanaf : € 65,04 incl. belasting en kosten. 
 • Aanvraag via online formulier.

Import / export:

 • tot 15 dgn: Vanaf 130,38 incl. belasting en kosten. Langere dekking is mogelijk in overleg. 
  • Kosten: De kosten bedragen € 15,00 per polis en de assurantiebelasting is 21% over de premie incl. poliskosten.

 

Vraag aan