Deze verzekering is speciaal ontwikkeld voor garage- en (landbouw) mechanisatiebedrijven. De garageverzekering of garagepolis is een combinatie van een algemene aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en op het garagebedrijf toegespitste verzekeringen.

Wat verzekert de Garageverzekering?
Garagebedrijven lopen specifieke bedrijfsrisico’s. Ondanks dat je personeel goed opgeleid is en werkt volgens de veiligheidsvoorschriften, kan een ongeluk altijd gebeuren. Soms met grote financiële gevolgen. Wij nemen je de zorgen uit handen met een aantrekkelijke verzekering die speciaal op je bedrijfstak is afgestemd. De Garageverzekering bestaat standaard uit de dekkingen Aansprakelijkheid motorrijtuigen, Aansprakelijkheid voor bedrijven en de Cascodekking voor schade aan motorrijtuigen van klanten. Heb je behoefte aan nog meer zekerheid? Dan kun je kiezen uit drie aanvullende dekkingen.

Kenmerken zijn:
Bedrijfsrisico's goed op elkaar afgestemd, premie per bedrijf op maat, 30% instap no-claim korting, zelf aan en afmelden bij het RDW. 

Voor welke bedrijven

Wij hebben mogelijkheden binnen deze verzekering voor:

 • Antiroestbehandelingsbedrijf
 • APK-station
 • Auto spotrepair
 • Autobandenhandel + Montage atobanden en uitlaten
 • Autobeklederij
 • Autogasinbouw
 • Autopoetsbedrijf
 • Autorestauratiebedrijf
 • Autoruitreperatie
 • Autotelecommunicatie, alarm, hifi-inbouwbedrijf
 • Autotuning
 • Autouitdeuk en Spuitinrichting
 • Autoverhuur als nevenactiviteit
 • Autowasstraat
 • Bromfietsbedrijf
 • Rijwiel en brommobielbedrijf
 • Camperbedrijf
 • Carrosseriebouwbedrijf
 • Garagebedrijf voor personen, bestel en vrachtauto's
 • Heftruck reperatie / onderhoud
 • Kraanreperatiebedrijf
 • Landbouw mechanisatiebedrijf
 • Motorrijwielbedrijf
 • Revisiebedrijf
 • Servicestation
 • Straalbedrijf
 • Takel en bergingsbedrijf
 • Tankstation

Garage Aaansprakelijkheidsverzekering

Wat is een Garage Aansprakelijkheidverzekering?
De garageverzekering of garagepolis is een combinatie van een algemene aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) en op het garagebedrijf toegespitste verzekeringen. Naast de aansprakelijkheidsdekking is een aanvullende cascoverzekering mogelijk.

Welke risico’s dekt een Garage Aansprakelijkheidverzekering?
De Garage Aansprakelijkheidsverzekering dekt schade toegebracht áán motorrijtuigen van klanten tijdens reparatie- en onderhoudswerkzaamheden en schade door een onjuiste uitvoering van de werkzaamheden aan het motorrijtuig.

 • Het opnieuw uitvoeren van deze werkzaamheden is uitgesloten.

Aansprakelijkheid motorrijtuigen
De dekking Aansprakelijkheid motorrijtuigen vergoedt schade die is veroorzaakt met of door een motorrijtuig. Dit geldt voor motorrijtuigen van je garagebedrijf en van je klanten.

Aansprakelijkheid voor bedrijven
De dekking Aansprakelijkheid voor bedrijven vergoedt de aansprakelijkheid van je bedrijf voor schade aan personen en zaken van derden. Dit betreft schade veroorzaakt door jou, je werknemers of je huisgenoten en familieleden (tijdens werkzaamheden voor het garagebedrijf).

 

Garage Cascoverzekering

Wat is een Garage Cascoverzekering?
In combinatie met de Garage Aansprakelijkheidsverzekering is een aanvullende Garage Cascoverzekering mogelijk. Kiest u voor een cascoverzekering, dan zijn niet alleen de voertuigen van uw klanten verzekerd, maar ook schade aan uw bedrijfsvoorraad.

Cascodekking voor schade aan motorrijtuigen van klanten
Deze dekking vergoedt schade die ontstaat aan het voertuig van je klant tijdens werkzaamheden in je bedrijf. Ongeacht of je de veroorzaker bent, je werknemers, je meewerkende huisgenoten of familieleden. Uiteraard is deze dekking alleen van toepassing als je motorrijtuigen van klanten repareert.

Cascodekking voor eigen motorrijtuigen (inclusief handelsvoorraad)
Deze dekking dekt schade aan je eigen motorrijtuigen en handelsvoorraad, veroorzaakt door:

 • Jou
 • Je vennoten, firmanten en bestuurders
 • Echtgenoten van de bovengenoemde personen
 • Je werknemers, als je toestemming hebt gegeven om het motorvoertuig te gebruiken
 • Je klanten, als je toestemming hebt gegeven om een proefrit te maken of een auto als vervangend vervoer hebt uitgeleend.

Volledig casco is mogelijk als het motorrijtuig niet ouder is dan 72 maanden. Beperkt casco is mogelijk als het motorrijtuig ouder is dan 72 maanden, maar niet ouder is dan 120 maanden.

Aanvullende dekkingen

Ongevallendekking
Bij de Ongevallendekking zijn de kosten bij overlijden en blijvende invaliditeit na een ongeval gedekt. Wij verzekeren jou, je werknemers of de bestuurder en passagiers van een motorrijtuig dat tot je bedrijf behoort.

Rechtsbijstanddekking
Bij de Rechtsbijstanddekking zijn de kosten gedekt voor:

- Rechtsbijstand in natura. Je krijgt juridische hulp en advies door specialisten van DAS Rechtsbijstand.

- Vergoeding van de kosten van een advocaat en van andere externe kosten (bijvoorbeeld de kosten van getuigen en proceskosten die voor je rekening komen), samen tot maximaal € 50.000. De vergoeding van de advocaatkosten geldt alleen, wanneer die inschakeling op aanraden van DAS Rechtsbijstand is.

- Incassobijstand binnen Nederland wanneer je klant niet betaalt voor geleverde producten of diensten.

{ tab Wat is uitgesloten} 

Elk onderdeel binnen de Garageverzekering kent haar eigen specifieke dekking en uitsluitingen. 

De volgende uitsluitingen gelden voor alle dekkingen:

 • Schade door opzet van verzekerde
 • Schade die je op basis van bijvoorbeeld een garantie, leveringsovereenkomst of verzekering op een ander kunt verhalen
 • Schade veroorzaakt door atoomkernreacties
 • Schade door gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer en muiterij
 • Schade door natuur- en kernrampen.

 

Neem contact met ons op voor een offerte op maat: Bel 020 - 436 0 436