Ééndags-kentekenverzekering. 

Een ééndags-kenteken wordt over het algemeen gebruikt voor de situatie dat een voertuig met een buitenlands kenteken, waarvoor een Nederlands kenteken is aangevraagd, naar het keuringstation van de RDW moet.

De ééndags-kentekens zijn alsvolgt samengesteld: Z-00-01 t/m Z-99-99. Het kenteken is slechts geldig op de vooraf –en op het kentekenbewijs opgenomen – vastgestelde datum, waarop de rit naar hetkeuringstation zal plaatsvinden. Zelfs de vertrek- en aankomstplaats van deze rit staanvan tevoren vast en op het kentekenbewijs vermeld. Het kenteken wordt aangemeld bijde RDW.

De verzekerde moet zelf zorgen voor de kentekenplaten. Er wordt geen groenekaart (Internationaal Verzekerings Bewijs afgegeven omdat er uitsluitend dekking in Nederland wordt gegeven.

 • Voor de aanvraag hebben wij nodig:
  • NAW gegevens ( Naam, adres van de bestuurder / eigenaar van de auto ) 
  • Kopie van het ééndags-kentekenbewijs via de e-mail.
   • Kenteken kunt u online aanvragen via: 
   • Het kentekennummer van het eendagskenteken moet met zwarte letters op een plaat met witte ondergrond worden geplaatst. Dit hoeft geen originele kentekenplaat te zijn. De precieze voorwaarden die aan de kentekenplaat hiervoor gesteld worden vind je in de begleidende brief bij het eendagskenteken. Met de juiste maten in acht nemend mag je een wit stuk karton nemen en daar met een zwarte marker het kenteken op schrijven.
  • Bedrag te betalen € 65,04 / WA dekking.

   Let op: De aanvraag kan pas worden verwerkt akls de betaling is ontvangen.
  • BOKHORST VERZEKERINGEN / NL98 INGB 0004 2561 68 

Vul onderstaand formulier in of bel direct: 020 - 436 0 436 / info@bokhorstverzekeringen.nl 

Vraag aan