Wat is een rechtsbijstandverzekering in het verkeer?

Stel, u heeft een aanrijding gehad en u bent het niet eens met de tegenpartij over de schuldvraag. U heeft
hiervoor juridische hulp nodig. De rechtsbijstandverzekering in het verkeer is een specifieke
rechtsbijstandverzekering. Deze verzekering helpt u bij juridische problemen na bijvoorbeeld een aanrijding. In
sommige gevallen kunt u recht hebben op door de overheid gesubsidieerde rechtshulp. Dit hangt onder meer
af van de hoogte van uw inkomen.

Welke risico’s dekt een rechtsbijstandsverzekering in het verkeer?
Verzekeraars bieden verschillende pakketten en modules aan, zoals de verhaalsservice. Welke juridische
problemen precies zijn verzekerd, leest u in de polisvoorwaarden van uw eigen verzekering.

Het moet in ieder geval gaan om:
- problemen die nog niet speelden op het moment dat u de verzekering afsloot; en
- problemen die op het moment van het afsluiten van de verzekering nog niet te voorzien waren.

Wachttijd of eigen risico
Vaak hanteert een verzekeraar een wachttijd op het moment dat u de verzekering afsluit. Ook heeft u soms
een eigen risico. In enkele gevallen hanteert de rechtsbijstandverzekeraar een drempel of franchise.

Materiële of letselschade
Sommige verzekeringen bieden rechtshulp als u juridische problemen heeft bij:
- het verhalen van schade aan een auto of bagage na een aanrijding. Dan is sprake van materiële schade.
- het verhalen van schade aan de gezondheid van de bestuurder na een aanrijding of inzittenden. Er is dan
letselschade.
- bij het vaststellen van waardevermindering van uw auto na een ongeluk.
- bij het verhalen van de kosten van een huurauto.

Het proces om letselschade af te handelen, is vaak complexer en gevoeliger dan bij materiële schade. Daarom
zijn hiervoor regels opgesteld: de Gedragscode Behandeling Letselschade. Verzekeraars houden zich bij
letselschadebehandeling aan deze gedragscode.

Andere verkeersdeelnemers
U kunt ook een rechtsbijstandsverzekering afsluiten voor materiële en letselschade van verzekerden:
- in andere motorrijtuigen;
- in het openbaar vervoer;
- op de fiets;
- als voetganger.

Of u kunt hiervoor een aparte module of rubriek afsluiten.

Een auto kopen of onderhouden
Soms biedt een verkeersrechtsbijstandverzekering hulp bij problemen over de koop, het onderhoud, een
reparatie of revisie van uw auto.