Vraag online de verzekering aan:

Verzekeringnemer verklaart dat de te verzekeren boot in goede staat van onderhoud verkeert en vrij van schade is. Hierbij de toepassing van de algemene voorwaarden wordt aanvaard. Het is de verzekeringnemer bekend dat de voorwaarden ter inzage liggen in het kantoor van verzekeraar en dat de voorwaarden op verzoek kosteloos worden toegezonden. Mede gelet op de mededelingsplicht artikel 7:928 lid 1 Burgerlijk wetboek, de gegeven antwoorden juist en volledig zijn. Toelichting artikel 251: Artikel 251 bepaalt dat een verzekeringsovereenkomst ongeldig is indien bij het aanvragen van een verzekering onjuiste of onvolledige informatie is verstrekt. Het gevolg hiervan is dat de verzekeraar zich op ongeldigheid van de overeenkomst kan beroepen en uitkering kan weigeren. Verzekeringnemer verklaart dat bovenstaande gegevens conform zijn wensen zijn ingevuld en door verzonden worden naar Bokhorst Verzekeringen.